1403/03/31
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

تحصیلات

 • کارشناسی فیزیک اتمی و مولکولی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: -
 • دکترای تخصصی نجوم واخترفیزیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: بررسی مد های ناپایدار در قرص های برافزایشی
 • کارشناسی ارشد نجوم واخترفیزیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان رساله: تولید میزر در نواحی شکل گیری ستاره ها در اثر ویگل الکترون ازاد نسبیتی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
The stability of non-uniform self gravitating systemin the presence of non-uniform CRs pressure Kazem Mehdinezhad, Azar Khosravi salahedinkola, Mohsen Nejad-Asghar (2023)
Instability in the Magnetized Accretion Disks with Outflows in the Presence of Self-Gravity Sekine Karimzade, Alireza Khesali, Azar Khosravi salahedinkola (2022)
Semi-Keplerian Magnetized Accretion-Ejection Structures سیده زینب موسوی، علیرضا خصالی، آذر خسروی (1400)
Self-gravity in magnetized accretion discs as a result of a dynamo mechanism with outflows fatemeh karimzadeh, Alireza Khesali, Azar Khosravi salahedinkola (2020)
The thermo magnetic instability in hot viscose plasmas َAhad Haghani, Azar Khosravi salahedinkola, Alireza Khesali (2017)
The effect of cosmic rays on the stability of hot dilute plasmas Azar Khosravi salahedinkola, Alireza Khesali (2014)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برگزاری همایش
پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1400)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پایان نامه
ریخت شناسی میدان مغناطیسی در کپه های ابرهای تاریک فروسرخ عبدالرضا شریفی، آذر خسروی، محسن نژاد اصغر (1402)
بررسی ساختار عمودی یک دیسک گازی در حضور تابش کیهانی سعید ولیزاد، علیرضا خصالی، آذر خسروی (1402)
بررسی پایداری یک قرص گازی در حضور خود گرانشی و اثرات تابش کیهانی کاظم مهدی نزاد، محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1402)
بررسی میدان مغناطیسی، تلاطم و گرانش در ابرهای تاریک فروسرخ حامد وحدانیان، آذر خسروی، محسن نژاد اصغر (1402)
مطالعه ساختار قرص های برافزایشی مغناطیده و جت های رانده شده از آن سیده زینب موسوی، آذر خسروی، علیرضا خصالی (1401)
تکه تکه شدن قرص های برافزایشی زینب ندیمی، محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1400)
بررسی ناپایداری موضعی مغناطیسی در یک قرص برافزایشی با پلاسمای غیرخنثی عادله حاجی اقا زاده، محسن نژاد اصغر، آذر خسروی (1398)
فرصت مطالعاتی

علایق پژوهشی

 • قرص های برافزایشی
 • ناپایداری در سیستم ها
 • پلاسما های نجومی
 • محیط میان ستاره ای
بیشتر