1403/04/01
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات درس

عنوان فیزیک پایه 2
شماره -
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز فیزیک پایه 1
توضیحات