1403/03/07
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ساختار قرص های برافزایشی مغناطیده و جت های رانده شده از آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قرصهای برافزایشی، میدانهای مغناطیسی، ساختارهای برافزایش- خروج مغناطیده، چرخش کپلری، تکانه زاویهای
سال 1401
پژوهشگران سیده زینب موسوی(دانشجو)، آذر خسروی(استاد مشاور)، علیرضا خصالی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده قرص برافزایشی تقارنمحور نازک هندسی را در اطراف یک سیاهچاله مرکزی در نظر شده است و با استخراج تکانه زاویهای، 1 گرفته که توسط میدان مغناطیسی دوقطبی احاطه تولید جت میکند. برای سادهسازی از وشکسانیتلاطمی صرفنظر نموده و با فرض اینکه خطوط میدان مغناطیسی اولیه انحنای لازم را دارا میباشند، لذا نیروی مغناطیسی میتواند تنها عامل خروج مواد از قرص باشد. میدان مغناطیسی قطبی اولیه که دارای دو مولفه r و z است و تولید نیروی مغناطیسی میکند را در معادله اندازهحرکت وارد مینماییم. فرض می- کنیم که سرعت زاویهای کاملا کپلری نیست و ω را برای انحراف از چرخش کپلری در نظر میگیریم. معادلات ساختار عمودی قرص را با حضور معادله پلیتروپیک و با اعمال حالت- های مختلف گاز( گاماهای مختلف) مینویسیم. پس از حل معادلات جفتشده دیده میشود که برای نرخهای خروج کوچکتر( ζ کمتر)، انحراف از چرخش کپلری بیشتر شده و روند کاهش جرم در جهت عمودی برای گاز دواتمی سریعتر اتفاق میافتد درحالیکه تغییر میدان مغناطیسی سمتی در راستای عمودی برای همه گازها مشابه است. همچنین دریافتیم که برای نرخ خروج ثابت، گاز تک اتمی انحراف بیشتری از چرخش کپلری دارد