1403/03/07
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
اهمیت انتخاب مکان برای ساخت رصد خانه رادیویی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مکان یابی، رصد خانه، نجوم رادیویی، رادیو تلسکوپ، رصدخانه خورشیدی
سال 1399
پژوهشگران آذر خسروی

چکیده

امواج رادیویی که از چشمه های دوردست نشات می گیرند بسیار ضعیف هستند. نجوم رادیویی به دلیل مزاحمت فرکانس های رادیویی که که به وسیله بشر ساخته می شود محدود گردیده است و در صورتی که این امر متوقف نگردد می تواند برای نجوم رادیویی بسیار آسیب زننده باشد. هدف از این طرح بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر روی امواج رادیویی و اپتیکی به منظور یافتن یک مکان مناسب در مازندران برای ساخت یک رصد خانه ی خورشیدی و رادیویی است که کمترین پارامتر های مزاحم را بر امواج رادیویی و همچنین اپتیکی داشته باشد. فرایند تصمیم سازی برای انتخاب مکان مناسب نیازمند جمع آوری اطلاعات مختلف است. پارامترهایی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از انتقال ارتباطات از راه دور، مثل رادیو و تلوزیون، بارندگی، خطوط آب و فعالیت های انسانی. این مطالعات برای تحقیقات اپتیکی و رادیویی خورشید بسیار سودمند خواهد بود. همچنین این مطالعات به امکان سنجی ساخت یک رصد خانه خورشیدی رادیویی در یک منطقه به نام سیاه سنگ در شهرستان نور می پردازد. نتایج نشان می دهد که این منطقه برای ساخت یک رصد خانه بسیار مناسب است و همه ی ویژگی های لازم برای ساخت رصد خانه را دارا است.