1403/03/07
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه به یک پژوهشگر برتر ملی و بین المللی تبدیل شویم: راهبردها و راه کارهای علمی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
فناوری، اشتغال، پژوهش محور
سال 1396
پژوهشگران آذر خسروی

چکیده

ندارد