1403/03/07
آذر خسروی

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4649-6588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011353602480

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد فیزیک در علوم ورزشی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
فیزیک، ورزش، بیومکانیک
سال 1402
پژوهشگران آذر خسروی ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

در این کارگاه کاربردهای علم فیزیک در علوم ورزشی از دیدگاه بیومکانیکی تشریح شده است.