21 خرداد 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق عمومی ، دانشگاه پاریس 1 پانتئون - سوربن ، فرانسه (1380 - 1383)
    عنوان رساله: درآمدی بر حقوق انتخابات سیاسی ایران با تطبیق بر حقوق فرانسه
  • فوق لیسانس حقوق خصوصی ، دانشگاه مفید ، ایران (1376 - 1378)
    عنوان پایان‌نامه: وضع حقوقی شرکت های خارجی در ایران
بیشتر

علایق پژوهشی

  • حقوق اساسی
  • دادرسی قانون اساسی
  • حقوق انتخاباتی
  • حقوق پارلمانی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
جواد تقی زاده، عباس وفایی، بیژن عباسی (1400) ماهیت حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حقوق اداری: ش 28; 231 - 253
2
وحید باکویی کتریمی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1400) استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر پژوهشنامه حقوق تطبیقی: 7; 49 - 66
3
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، الیاس کلکلی (1399) وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا تحقیقات حقوقی: شماره 91; 213-236
4
جواد تقی زاده، شیرین بهروزی نژاد (1398) رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران حقوق اداری: ش 21; 83-113
5
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (1398) دادگاه عالی قانون اساسی مصر و کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر پژوهش حقوق عمومی: دوره 21، شماره 64; 111-132
6
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (1397) نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری حقوق اداری: سال ششم شماره هفدهم; 131-154
7
الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1397) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا نامه مفید: اول; 113-130
8
مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (1396) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: 1; 23-44
9
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (1396) امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان مطالعات حقوق تطبیقی معاصر: سال هشتم شماره پانزدهم; 1-20
10
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (1396) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران تحقیقات حقوقی: دوره 20، شماره 1; 67-89
11
معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1396) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهبرد: سال بیست و ششم - شماره هشتاد و دوم; 29-47
12
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (1395) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان 95، شماره 16; 23-40
13
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (1395) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره 10; 60 - 80
14
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (1395) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تاکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; 1-27
15
جواد تقی زاده، حسن بانشی (1394) حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: دوره چهارم - شماره دوازدهم; 1-22
16
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (1394) مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی راهبرد: سال بیست و چهارم - شماره هفتاد و ششم; 125-144
17
جواد تقی زاده، فاطمه سمیعیان (1394) تخصیص صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی در نظم اساسی ایران پژوهشهای حقوقی: سال چهاردهم - شماره بیست و هفتم; 43-62
18
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (1394) تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: 1; 1-26
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!