01 فروردین 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان بيانية امضايي رئيس جمهور در حقـوق ايالات متحدة آمريكـا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بیانیة امضایی؛ وتوی قوانین؛ رئیس جمهور؛ قانون اساسی؛ ایالات متحدة آمریکا
مجله نامه مفید
شناسه DOI 10.22096/law.2018.31934
پژوهشگران الیاس کلکلی (نفر اول) ، جواد تقی زاده (نفر دوم) ، مرتضی نجابت خواه (نفر سوم)

چکیده

رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمة مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیة امضایی می گویند. بیانیة امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث هایی دربارة اساسی بودن استفاده از بیانیة امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.