01 فروردین 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان امكان سنجي صلاحيت مقررات گذاري شوراي نگهبان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله مطالعات حقوقی معاصر
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده (نفر اول) ، مرتضی نجابت خواه (نفر دوم) ، میثاق ذاکرعباسی (نفر سوم)

چکیده

.