01 فروردین 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان نظارت اساسي دادگاه عالي قانون اساسي مصر بر اعمال يكجانبه اداري
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
مجله حقوق اداری
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده (نفر اول) ، مرتضی نجابت خواه (نفر دوم) ، وحید باکویی کتریمی (نفر سوم)

چکیده

.