01 فروردین 1402
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، تهران ، ایران (1375 - 1380)
  عنوان رساله: نمادها و نمودها با شرح تفصیلی در مثنوی
 • فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، شهید چمران ، ایران (1368 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: فرهنگ عامه در شاهنامه فردوسی
 • لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، گیلان ، ایران (1364 - 1368)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زهره فهامی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مصطفی گرجی (1401) بررسی و تحلیل «دنیای مطلوب »از منظر عین القضات همدانی و روزبهان بقلی با توجه به نظریۀ انتخاب «ویلیام گلاسر» ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: دوره 18، شماره 66; صفحه 213-242
2
مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1400) «بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» ادبیات تطبیقی: دوره 13، شماره 25; صفحه 285-310
3
الهام فرزام، مسعود روحانی، فرزاد بالو، احمد غنی پور ملکشاه (1400) بررسی تطبیقی مختصات مکتب رئالیسم سوسیالیستی در رمان های روسی و فارسی (مطالعه موردی: رمان های مادر، چگونه فولاد آبدیده شد؟، همسایه ها، و چشم هایش) مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1; 157-181
4
زهره فهامی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، مصطفی گرجی (1400) بررسی و تحلیل مهمترین مطلوبهای بشری در عبهرالعاشقین و شرح شطحیات با توجه به گزاره های انتزاعی و انضمامی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: دوره 17 , شماره 63; از صفحه 215 تا صفحه
5
رضا امینی، سیاوش حق جو، مسعود روحانی، حسین حسن پورآلاشتی (1400) تابوشکنی عرفا در فروع دین با توجه به متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم (مطالعۀ موردیِ نماز، روزه) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س 17-ش63; 49-82
6
بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399) گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62 پژوهشنامه مکتب های ادبی: سال چهارم/ شمار هی دوازدهم/; 77 -100
7
محمد عنایتی قادیکلایی، مسعود روحانی، رضا ستاری، مرتضی محسنی (1399) گسستی در سنت حماسه سرایی ایران در عصر مشروطه ادبیات پارسی معاصر: دوره 10- شماره 28; 253-278
8
مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1399) مقایسه ی تطبیقی درونما یه های مکتب باروک و مضامین شعر سهراب سپهری پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 4، شماره 10; 46-65
9
خدیجه نامدار جویباری، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی (1399) بازتاب قصۀ حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: س16ـش59; 153-180
10
محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399) مقایسة کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین« و «لیلی و مجنون» مطالعات هنر اسلامی: 37; 129-153
11
علی عرب خزائلی، مسعود روحانی، احمد غنی پور ملکشاه (1398) نمادها و نقش های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی مطالعات هنر اسلامی: 1; 101-128
12
احمد توانایی، مسعود روحانی، علی اصغر سلطانی (1398) نشانه شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ دین و ارتباطات: 26; 12-156
13
زهره نیک سیر، حسین حسن پورآلاشتی، مریم درپر، مسعود روحانی (1398) بررسی تاریخ نگاری ایدئولوژیک و مؤلفه های رئالیسم سوسیالیستی در مجموعه "از رنجی که می بریم" (با رویکرد سبک شناسی انتقادی) مطالعه موردی: دره ی خزان زده و زیرابی ها پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 3، شماره 7; 101-130
14
علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398) شگردهای بدیع لفظی در داستان های بهمنیاری و ضرب المثل های مازندرانی مطالعات زبانی و بلاغی: 19; 161-186
15
سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1397) تلاقی اسطوره و تاریخ در قصۀ عامیانۀ حُسنآرا فرهنگ و ادبیات عامه: 6; 1-26
16
مسعود روحانی (1397) نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری پژوهش های ادبی و بلاغی: 22; 78-90
17
سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396) بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال دهم-شماره چهارم; 185-206
18
آتنا ریحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی (1396) تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی شناسی دریافت یاوس مطالعات شبه قاره: 33; 173-192
19
مسعود روحانی، زهرا تقی زاده (1396) گونه فرهنگی مکتوبات مولانا سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال دهم- شماره سوم; 51-67
20
مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1395) تقابل های دوگانه در غزلیات عطار نیشابوری زبان و ادبیات فارسی: 26; 201-221
21
مسعود روحانی (1394) نگاهی زیباشناختی به ساختار آوایی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی پژوهش های ادبی و بلاغی: 4; 20-42
22
مسعود روحانی، محمد علی پور (1394) سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی زبان و ادبیات فارسی: 68; 83-108
23
مسعود روحانی، علی اکبر شوبکلایی (1394) عنوان مقاله: نقد و بررسی نظریه ی وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: 4; 23-42
24
مسعود روحانی، سیاوش حق جو، علی اکبر شوبکلایی (1394) بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 11; 127-165
25
مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1393) هویت بومی در شعر منوچهر آتشی پژوهشنامه ادب غنایی: 24; 169-188
26
مرتضی محسنی، مسعود روحانی، الهه حسن پور (1393) تحلیل تطبیقی آیات و احادیث در شعر مشروطه (ملک الشعرا بهار، نسیم شمال و میرزاده عشقی) پژوهش های قرآنی در ادبیات: سال1 شماره 2; 79-101
27
مسعود روحانی (1393) نگاهی به شیوه های پایان بندی در شعرِ م. سرشک ادبیات پارسی معاصر: 4; 39-62
28
مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1392) نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی فنون ادبی: 5; 67-88
29
مسعود روحانی (1392) بررسی ساختارهای تشبیه در غزلیات شمس سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 6; 263-283
30
مسعود روحانی، لیلا غلامپور (1392) مقایسه سیمرغ منطق الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه کارول بر اساس نظریه تقارن آینه ای مطالعات ادبیات کودک: 4; 83-104
31
سوسن یزدانی، مسعود روحانی (1392) بررسی دو عامل موسیقایی وزن و ردیف در غزلیات امیرخسرو دهلوی و حافظ سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 6; 439-456
32
مسعود روحانی، سروناز ملک (1392) بررسی تاثیر جنسیت بر کاربرد تشبیه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصر زبان و ادبیات فارسی: 21; 7-27
33
34
سوسن یزدانی، مسعود روحانی، عبدالجبار رحمان اف (1391) بررسی جنبه های تاریخی دو منظومه غنایی «خسرو وشیرین» نظامی و«شیرین و خسرو» امیرخسرو دهلوی پژوهشنامه ادب غنایی: 10; 167-186
35
36
مسعود روحانی، محمد عنایتی قادیکلایی (1391) تحلیل زیبا شناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین پور زبان و ادبیات فارسی: 20; 0
37
مسعود روحانی، علی اکبر شوبکلایی (1391) تحلیل داستان «شیخ صنعان» منطق الطیر عطار بر اساس نظریه کنشی گرماس پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا): 6; 89-112
مقاله ارائه‌شده
1
علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی، حسن بسّاک (1398) نخستین همایش ملی فرهگ، زبان و زیست بوم مازندران نخستین همایش ملی فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهره نیک سیر، حسین حسن پورآلاشتی، مریم درپر، مسعود روحانی (1400) تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی
2
ملیحه هاشمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1400) تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی
3
4
بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1400) بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم
5
احمد توانایی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1398) تحلیل گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ
6
زهره محمدعلی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398) بررسی خیال خلاق در دیوان شمس تبریزی
7
سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398) تصحیح و تعلیق نُسَخ خطی: «قصّة حُسن آرا» و «قصّة فیروزشاه»
8
محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398) بررسی هنرهای زیبا در خمسۀ نظامی (با تکیه بر موسیقی، نقّاشی و معماری)
9
محمد نیک نیا، مسعود روحانی، شهرام احمدی (1396) درون مایه شعر شفیعی کدکنی
10
محمدعلی سلمانزاده، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396) تحلیل تصویرهای درباری در قصاید فارسی
11
مرضیه قلی نژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی (1393) سبک شناسی دیوان اشعار رهی معیری
کتاب
1
مسعود روحانی، آناهیتا پورمند (1398) فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی شابک:978-600-654558-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه مازندران (1397 - 1399)
 • دبیر شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف استان (1397 - اکنون)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1396 - 1397)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1386 - 1389)
 • مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران (1382 - 1384)
بیشتر