17 بهمن 1401
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه سيمرغ منطق الطير عطار با آليس در آن سوي آينه كارول بر اساس نظريه تقارن آينه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آلیس ، آن سوی آینه ، تقارن آینه ای جهان، سیمرغ، عطار
مجله مطالعات ادبیات کودک
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود روحانی (نفر اول) ، لیلا غلامپور (نفر دوم)

چکیده

منطق الطیر عطار و آلیس در آن سوی آینه کارول از آثار معروف و مشهور جهانی هستند. این مقاله در پی تحلیل مقایسه ای سی مرغ و سیمرغ، قهرمانان داستان تمثیلی منطق الطیر عطار با کتاب تخیلی کودکان؛ یعنی آلیس در آن سوی آینه است تا بدین ترتیب، خوانش جدیدی از سی مرغ و سیمرغ منطق الطیر ارائه دهد. روش پژوهش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو اثر با وجود اختلاف در جزئیات حوادث داستان، در کلیات، بر اصولی مشابه استوار هستند. وجود بن مایه های مشترک چون خواب و آینه و تاثیر آن ها در نتیجه داستان منطق الطیر، بیانگر درک و تجربه شهودی عطار است که از واقعیتی دور از دسترس و خارج از زمان و مکان است، بر قلب عارف فرا تابیده می شود. این شباهت ها و استناد کاکو به آن سوی آینه کارول در تایید تقارن آینه ای، چنین به نظر می رسد که این اثر ادبی مانند آن سوی آینه با تقارن آینه ای جهان در علم فیزیک قابل مقایسه باشد. بر این اساس، هریک از سیمرغ های منطق الطیر می توانند تقارن آینه ای یکدیگر باشند که در ابعاد دیگر هستی؛ یعنی در عالم رویا به وقوع پیوسته است. این مقایسه سبب خوانش تازه و درک و دریافت بهتر خوانندگان این اثر ادبی می گردد.