17 بهمن 1401
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه شخصيت ضحاك در شاهنامه، مينوي خرد و روايت پهلوي از حيث كاركرد اسطوره اي- حماسي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مینوی خرد ، روایت پهلوی ، شاهنامه ، ضحاک ، وجوه اسطوره ای و حماسی
مجله مطالعات ایرانی
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود روحانی (نفر اول) ، فاطمه قنبری (نفر دوم)

چکیده

افسانه دهاک،مثال برجسته ای از دادو ستد افسانه ها و پیوندهای چند سوی هاساطیر، در گستره جهانی است. نمونه ای است تمام عیار،از دگرگونی و دگردیسی یک نمود اسطوره ای،با همه بنیادها و بن مایه های دیرینش.نمود و کارکرد پتیاره ای اهریمنی از ویشوه روپه،اژدهای سه سراسطوره های کهن آریایی در ریگ ودا، تا اژی دهاک سه کله سه پوزه شش چشم،در اوستا،و از آن تا ضحاک ماردوش خون خوار،در متن های پهلوی و فارسی نو.این افسانه،از منشا تا آن چه که در دو اثر دوران میانه؛مینوی خرد و روایت پهلوی،و از آن تا شاهنامه می بینیم دچار دگرگونی و تحولات بسیاری شده است که نگارندگان در این جستار بر آنند تا با استناد بر این متن ها و مقایسه میانشان، تمایزات و تشابهات اسطوره ای- حماسی شخصیت ضحاک را نشان دهند.