17 بهمن 1401
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی
پژوهشگران زهره نیک سیر (دانشجو) ، حسین حسن پورآلاشتی (استاد راهنما) ، مریم درپر (استاد مشاور) ، مسعود روحانی (استاد مشاور)

چکیده

تحلیل متون رئالیسم سوسیالیستی سال های 1332-1320 با رویکرد سبک شناسی انتقادی