17 بهمن 1401
مسعود روحاني

مسعود روحانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303120
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی
پژوهشگران مسعود روحانی (نفر اول) ، آناهیتا پورمند (نفر دوم)

چکیده

فراآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی