01 مهر 1398
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت مالی (1373 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ایمان داداشی، محمود یحیی زاده فر، عباس شامخی امیری (1397) تأثیر خوش بینی مدیران بر هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشرفت های حسابداری: 10 (2); 159-182
2
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1397) بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم نوآوری و ارزش آفرینی: 7 (13); 55-78
3
mahmood yahyazadehfar, Nader Razeghi, Azam Sazvar (2018) The Public Policy Transfer Model in Scientific Ethics,An Application of Grounded Theory Journal of Information Ethics: 27; 74094
4
سعیده لرستانی، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، محسن علیزاده ثانی (1397) شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران مدیریت توسعه فناوری: 6 (2); 71-100
5
زهره رحیمی راد، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی (1397) شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی مدیریت توسعه فناوری: 6 (1); 49-77
6
محمود یحیی زاده فر، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، علی فرهادیان (1397) طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی مطالعات مدیریت راهبردی-انجمن مدیریت راهبردی ایران: 33; 97-114
7
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) مدل ساختاری-تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران سیاست علم و فناوری: 3; 77-94
8
محمود یحیی زاده فر، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، محمد فرهادیان (1396) شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران مطالعات مدیریت راهبردی-انجمن مدیریت راهبردی ایران: 32; 37-56
9
mahmood yahyazadehfar, hooman shababi (2018) Qualitative content analysis of factors affecting the relationship of science development, technology development and economic growth International Journal of Technology, Policy and Management: 18; 47-72
10
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه مدیریت توسعه فناوری: 5 (3); 105-142
11
امیر کاریزنوئی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) شناسایی عوامل موثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه های شناختی فازی تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: 6 (24); 47-73
12
پروانه زراعتی فوکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1396) طراحی مدل بومی ارزیابی تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها با میانجی گری رویکردهای زنجیرة تأمین (مطالعة موردی: شرکت های دارویی) مدیریت فناوری اطلاعات: 9 (4); 829-850
13
زهره رحیمی راد، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی (1396) تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران مدیریت نوآوری: 6 (4); 1-28
14
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، مریم نادری (1396) بررسی رابطۀ خوش بینی مدیریتی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تامین مالی: 5; 77-88
15
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، اقدس فلاح (1396) پیش بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی پژوهشنامه اقتصاد کلان: 12 (24); 33-53
16
Rahmat Alizadeh, mahmood yahyazadehfar, Hasan Ali Aghajani, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) Explaining the Effect of Green Supply Chain Actions on Competitive Advantage of Pharmaceutical Companies Listed in Tehran Stock Exchange journal of administrative management, education and training: 13; 27-36
17
شهاب الدین شمس، محمود یحیی زاده فر، منور شعبانی (1396) بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های تجربی حسابداری: 24; 237-254
18
شهاب الدین شمس، محمود یحیی زاده فر، سکینه عباس زاده (1396) بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: 34; 104-121
19
Majid Kavosi, Hasan Ali Aghajani, mahmood yahyazadehfar, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) A framework of sustainable service supply chain management (Iranian National Tax Administration) JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY: 6; 884-896
20
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین راهبردها و عدد تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو پژوهش های مدیریت راهبردی: 23 (66); 35-56
21
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو چشم انداز مدیریت صنعتی: 7 (3); 145-172
22
Azam Sazvar, mahmood yahyazadehfar, Hasan Ali Aghajani (2017) Improving Knowledge Sharing, Creation and Innovation Performance in Nanotechnology firms: An application of the hybrid model of Kano and QFD International Journal of Knowledge and Learning: 12 (1); 59-73
23
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، محسن علیزاده ثانی (1395) نقش سیاست گذاری نوآوری در جذب شرکت ها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب سیاست علم و فناوری: 2; 17-30
24
mahmood yahyazadehfar, , nazi gholami (2016) Clients Behavioral Responses toward Online Advertising: Assessing the role of Trust and Attitude toward online advertisin international journal of business economics and management studies: 1; 60-74
25
آنامحمد آق ار کاکلی، محمود یحیی زاده فر، مهدی نوبخت (1395) مطالعه توسعه مالی بین الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 6; 37-56
26
قاسم مایلی رستمی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1394) تبیین و بررسی وضعیت b2b تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران تحقیقات بازاریابی نوین: 5; 199-210
27
عبداله رضایی گالشپل، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1394) اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله تحقیقات بازاریابی نوین: 5; 219-234
28
محسن علیزاده ثانی، محمود یحیی زاده فر، مریم حسن زاده (1393) اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی مطالعات رفتار سازمانی: 3; 173-197
29
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، هدی رضایی (1393) بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات حسابداری و حسابرسی: 3; 18-29
30
محمود یحیی زاده فر، امیر منصور طهرانچیان، مهیار حامی (1393) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 4; 73-88
31
محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، فاطمه یحیی تبار (1393) بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات مالی: 16; 181-199
32
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، معصومه حسینی دل دوست (1392) بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 8; 1-1
33
حسن عظیمی، محمود یحیی زاده فر (1392) تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه: 8; 121-135
34
ایوب رمضانی، محمود یحیی زاده فر، میثم شیرخدایی (1392) بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه مازندران آموزش عالی ایران: 2; 0
35
احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، سیدمحمد کریمی (1392) جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پژوهشنامه بیمه: 28; 57-78
36
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، مجتبی پاکدین امیری (1392) بررسی تأثیر فرصت های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد بررسیهای حسابداری: 20; 113-132
37
محمود یحیی زاده فر، میثم شیرخدایی، ایوب رمضانی (1391) بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 8; 151-170
38
محمود یحیی زاده فر، سعیده لرستانی (1391) بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های تجربی حسابداری: 2; 33-48
39
محمود یحیی زاده فر، جعفر لاریمی، رکسانا فرامرزی (1391) بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات حسابداری و حسابرسی: 2; 41-62
40
محمود یحیی زاده فر، حسن زارعی (1391) بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه: 15; 1-16
41
محمود یحیی زاده فر، سیدمهدی عمادی (1390) رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس بورس اوراق بهادار: 14; 187-201
42
عباس احمدی، محمود یحیی زاده فر (1390) بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطهای برای ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری( مطالعه ی موردی: هتل پرشین پالاس) مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران: 8; 23-40
43
محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، علیرضا پاکدین (1390) عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران راهبردهای بازرگانی – دانشگاه شاهد: 47; 511-522
44
محمود یحیی زاده فر، احمد بابایی (1390) الگوی هم جمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار سهام ایران راهبردهای بازرگانی – دانشگاه شاهد: 47; 55-66
مقاله ارائه‌شده
1
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران، بابلسر
2
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، محمود یحیی زاده فر، محمد اسلم حسین بر (1394) تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، ایران، بابلسر
3
محمود یحیی زاده فر، داود مرادی چراتی (1392) بررسی رابطه هموارسازی سود با ثروت سهامداران کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت بهمن 92، ایران، تهران
4
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، بهروز عطایی (1392) شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تابع (SQDF) تفکیکی درجه دوی تعدیل شده کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - شهریور92، ایران، ُشیراز
5
محمود یحیی زاده فر، مریم قائدی (1391) مطالعه تئوریکی تجربی تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان - آبان 91، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!