21 خرداد 1402
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت مالی (1373 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Navid Hojaji, mahmood yahyazadehfar, Bahareh Abedin (2022) Machine Learning in Behavioral Finance: A Systematic Literature Review The Journal of Financial Data Science: 4; 1-27
2
Reza Ramesh, shahabaldin shams, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani (2022) Meta-synthesis of Technology and Innovation Foresight Models in Health and Hospital Industry Management international journal of hospital research: 11(2); 1-13
3
مریم خسروی، محمود یحیی زاده فر، دیوید الستروم، محسن علیزاده ثانی (1400) ارتقای داراییهای معنوی نهادهای رسمی و غیررسمی با غنای اخلاقی سرمایۀ انسانی تاملات فلسفی: 11 (27); 19-48
4
Maryam Khosravi, mahmood yahyazadehfar, Mohsen Alizadeh sani (2021) Economic growth and human capital in Iran: A phenomenological study in a major Central Asian economy Asia Pacific Journal of Management: 38 (4); 1-35
5
محبوبه عرب کلمری، محمود یحیی زاده فر، مهسا موذنی (1400) نقش تفریح تجربهشده در ایجاد تعلق سازمانی کارکنان دانشی: اثرتعدیلگر نگرش به تفریح مدیریت بهره وری: 15 (3)- 58 پیاپی; 23-41
6
ایمان کارنما، ایمان داداشی، محمود یحیی زاده فر، حمیدرضا غلام نیا روشن (1400) رتبه بندی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت مبتنی بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی فرایند مدیریت و توسعه: 34 (3); 143-167
7
مهین رحیم پور، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، عادل آذر (1400) راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا مطالعات مدیریت راهبردی: 12 (45); 45-64
8
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، مریم غیاث آبادی فراهانی، آرش گران اوریمی (1400) بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک ملی استان مازندران) فصلنامه مدیریت کسب و کار: 13 (49); 355-373
9
مهین رحیم پور، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، عادل آذر (1399) مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور مطالعات مدیریت راهبردی: 11 (43); 95-111
10
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، الهام علیزاده سیاهرود کلایی (1399) ارزیابی تأثیر انطباق با استانداردهای وارداتی کشورهای دیگر بر عملکرد صادرات بررسی های بازرگانی: 18 (103); 47-64
11
سید جواد علوی طبری، محمود یحیی زاده فر (1399) شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت اجرای مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی Dematel-ANP در صنعت خودرو ایران مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: 15 (51); 141-155
12
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، اکبر کردان (1399) نقش هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی توسعه تکنولوژی صنعتی: 18 (39); 21-30
13
محمود یحیی زاده فر، منصوره علیقلی، فاطمه ذبیحی (1399) بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی تحقیقات حسابداری و حسابرسی: 12 (45); 5-22
14
سید محمد حسن هاشمی کوچکسرایی، ایمان داداشی، محمود یحیی زاده فر، حمیدرضا غلام نیا روشن (1399) تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی تحقیقات مالی: 22 (1); 131-147
15
Azam Sazvar, mahmood yahyazadehfar, Meysam shirkhodaie (2020) Understanding the Policy Instruments Mix in Higher Education R&D: A Policy Scale Development European Research Studies Journal: 23 (1); 305-317
16
Ali Ghorbani, mahmood yahyazadehfar, seied ali nabavi (2020) Stock Trading Signal Prediction Using a Combination of K-Means Clustering and Colored Petri Nets (Case Study: Tehran Stock Exchange) Journal of Advances in Computer Research: 11 (1); 1-17
17
Azam Sazvar, mahmood yahyazadehfar (2019) Exploring the effect of venture capital development on innovation performance of knowledge-based companies International Journal of Entrepreneurship and Small Business: 36 (4); 359-377
18
علی قربانی، محمود یحیی زاده فر، سید علی نبوی چاشمی (1398) پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 11 (21); 205-227
19
آنامحمد آق ار کاکلی، محمود یحیی زاده فر، دیانا گندم فشان، ناهید اسمعیلی خان به بین (1398) مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 8 (30); 177-196
20
ایمان داداشی، محمود یحیی زاده فر، عباس شامخی امیری (1397) تأثیر خوش بینی مدیران بر هم زمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشرفت های حسابداری: 10 (2); 159-182
21
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1397) بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم نوآوری و ارزش آفرینی: 7 (13); 55-78
22
mahmood yahyazadehfar, Nader Razeghi, Azam Sazvar (2018) The Public Policy Transfer Model in Scientific Ethics,An Application of Grounded Theory Journal of Information Ethics: 27; 74094
23
سعیده لرستانی، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، محسن علیزاده ثانی (1397) شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران مدیریت توسعه فناوری: 6 (2); 71-100
24
زهره رحیمی راد، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی (1397) شناسایی و بررسی موانع گذار اجتماعی- فنی به سیستم های خورشیدی فتوولتاییک با تاکید بر رژیم برق فسیلی مدیریت توسعه فناوری: 6 (1); 49-77
25
محمود یحیی زاده فر، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، علی فرهادیان (1397) طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی مطالعات مدیریت راهبردی: 33; 97-114
26
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) مدل ساختاری-تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران سیاست علم و فناوری: 3; 77-94
27
محمود یحیی زاده فر، عادل آذر، حسنعلی آقاجانی، محمد فرهادیان (1396) شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران مطالعات مدیریت راهبردی: 32; 37-56
28
mahmood yahyazadehfar, hooman shababi (2018) Qualitative content analysis of factors affecting the relationship of science development, technology development and economic growth International Journal of Technology, Policy and Management: 18; 47-72
29
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه مدیریت توسعه فناوری: 5 (3); 105-142
30
امیر کاریزنوئی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396) شناسایی عوامل موثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه های شناختی فازی تعاون و کشاورزی – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی: 6 (24); 47-73
31
پروانه زراعتی فوکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1396) طراحی مدل بومی ارزیابی تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت ها با میانجی گری رویکردهای زنجیرة تأمین (مطالعة موردی: شرکت های دارویی) journal of information technology management: 9 (4); 829-850
32
زهره رحیمی راد، محمود یحیی زاده فر، طاهره میرعمادی، مهرداد مدهوشی (1396) تحلیل نظام نوآوری فناورانه سیستمهای خورشیدی فتوولتاییک در ایران مدیریت نوآوری: 6 (4); 1-28
33
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، مریم نادری (1396) بررسی رابطۀ خوش بینی مدیریتی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت دارایی و تامین مالی: 5; 77-88
34
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، اقدس فلاح (1396) پیش بینی بازده قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران: با رویکرد مقایسه ای مدل آرچ و شبکه عصبی پژوهشنامه اقتصاد کلان: 12 (24); 33-53
35
Rahmat Alizadeh, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) Explaining the Effect of Green Supply Chain Actions on Competitive Advantage of Pharmaceutical Companies Listed in Tehran Stock Exchange journal of administrative management, education and training: 13; 27-36
36
شهاب الدین شمس، محمود یحیی زاده فر، منور شعبانی (1396) بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول و مومنتوم قیمتی بر هزینه ‎سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های تجربی حسابداری: 24; 237-254
37
شهاب الدین شمس، محمود یحیی زاده فر، سکینه عباس زاده (1396) بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات حسابداری و حسابرسی: 34; 104-121
38
Majid Kavosi, Hassanali Aghajani, mahmood yahyazadehfar, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017) A framework of sustainable service supply chain management (Iranian National Tax Administration) JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY: 6; 884-896
39
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین راهبردها و عدد تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو پژوهش های مدیریت راهبردی: 23 (66); 35-56
40
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو چشم انداز مدیریت صنعتی: 7 (3); 145-172
41
Azam Sazvar, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani (2017) Improving Knowledge Sharing, Creation and Innovation Performance in Nanotechnology firms: An application of the hybrid model of Kano and QFD International Journal of Knowledge and Learning: 12 (1); 59-73
42
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، محسن علیزاده ثانی (1395) نقش سیاست گذاری نوآوری در جذب شرکت ها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب سیاست علم و فناوری: 2; 17-30
43
mahmood yahyazadehfar, Meysam shirkhodaie, nazi gholami (2016) Clients Behavioral Responses toward Online Advertising: Assessing the role of Trust and Attitude toward online advertisin international journal of business economics and management studies: 1; 60-74
44
آنامحمد آق ار کاکلی، محمود یحیی زاده فر، مهدی نوبخت (1395) مطالعه توسعه مالی بین الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 6; 37-56
45
قاسم مایلی رستمی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1394) تبیین و بررسی وضعیت b2b تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران تحقیقات بازاریابی نوین: 5; 199-210
46
عبداله رضایی گالشپل، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر (1394) اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله تحقیقات بازاریابی نوین: 5; 219-234
47
محسن علیزاده ثانی، محمود یحیی زاده فر، مریم حسن زاده (1393) اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی مطالعات رفتار سازمانی: 3; 173-197
48
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، هدی رضایی (1393) بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات حسابداری و حسابرسی: 3; 18-29
49
محمود یحیی زاده فر، امیر منصور طهرانچیان، مهیار حامی (1393) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 4; 73-88
50
محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، فاطمه یحیی تبار (1393) بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات مالی: 16; 181-199
51
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، معصومه حسینی دل دوست (1392) بررسی نقش خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 8; 1-1
52
حسن عظیمی، محمود یحیی زاده فر (1392) تاثیر برنامه های تشویقی و کمک های صادراتی بر تجارت محصولات کشاورزی مدلسازی اقتصادی: 8; 121-135
53
ایوب رمضانی، محمود یحیی زاده فر، میثم شیرخدایی (1392) بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه مازندران آموزش عالی ایران: 2; 0
54
احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، سیدمحمد کریمی (1392) جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پژوهشنامه بیمه: 28; 57-78
55
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، مجتبی پاکدین امیری (1392) بررسی تأثیر فرصت های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد بررسیهای حسابداری: 20; 113-132
56
محمود یحیی زاده فر، میثم شیرخدایی، ایوب رمضانی (1391) بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 8; 151-170
57
محمود یحیی زاده فر، سعیده لرستانی (1391) بررسی تاثیر حجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش های تجربی حسابداری: 2; 33-48
58
محمود یحیی زاده فر، جعفر لاریمی، رکسانا فرامرزی (1391) بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعات حسابداری و حسابرسی: 2; 41-62
59
محمود یحیی زاده فر، حسن زارعی (1391) بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران حسابداری مالی: 15; 1-16
60
محمود یحیی زاده فر، سیدمهدی عمادی (1390) رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس بورس اوراق بهادار: 14; 187-201
61
شهاب الدین شمس ، محمود یحیی زاده فر (1390) بررسی رابطه اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات مالی: 12 (30); 95-116
62
63
محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، علیرضا پاکدین (1390) عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران راهبردهای بازرگانی: 47; 511-522
64
محمود یحیی زاده فر، احمد بابایی (1390) الگوی هم جمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار سهام ایران راهبردهای بازرگانی: 47; 55-66
مقاله ارائه‌شده
1
کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396) تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ بابلسر
2
عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، محمود یحیی زاده فر، محمد اسلم حسین بر (1394) تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، ایران¡ بابلسر
3
محمود یحیی زاده فر، داود مرادی چراتی (1392) بررسی رابطه هموارسازی سود با ثروت سهامداران کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت بهمن 92، ایران¡ تهران
4
محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، بهروز عطایی (1392) شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تابع (SQDF) تفکیکی درجه دوی تعدیل شده کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت - شهریور92، ایران¡ ُشیراز
5
محمود یحیی زاده فر، مریم قائدی (1391) مطالعه تئوریکی تجربی تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان - آبان 91، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!