09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان مدل منظومه اي ايجاد كسب وكارهاي نوپا و نوآور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نوآوری، کسب وکارهای نوپای نوآور، مدل منظومه ای، فراترکیب.
مجله مطالعات مدیریت راهبردی
شناسه DOI
پژوهشگران مهین رحیم پور (نفر اول) ، محمود یحیی زاده فر (نفر دوم) ، حسنعلی آقاجانی (نفر سوم) ، عادل آذر (نفر چهارم)

چکیده

کسب وکارهای نوپا و نوآور از مهم­ترین کسب­وکارها برای اشتغال­زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می­شوند. برای توسعه کسب­و­کارهای نوپا و نوآور نیاز به وجود سیستم منظومه ای و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای جامعه، برنامه های توسعه ملی و طرح ریزی و ایجاد کسب وکارها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی با رویکرد کیفی فرا ترکیب در چارچوب سوالات چندمنظوره تحقیق انجام شده است. باتوجه به استفاده از روش فراترکیب، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش­های مؤسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. نتایج نشان داده که مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور شامل ده عنصر کلیدی تیم کسب وکارهای نوپا و نوآور، سیاست­گذاری و قانون­گذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده­ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت­های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می­شود. ابعاد و شاخص­های مرتبط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته­های پژوهش ارائه شده است.