09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي رابطه بين نقدشوندگي و كارايي سرمايه گذاري با توجه به محدوديت مالي و ريسك عملياتي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری، محدودیت مالی، ریسک عملیاتی.
مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی
شناسه DOI 10.22034/iaar.2020.107121
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر (نفر اول) ، منصوره علیقلی (نفر دوم) ، فاطمه ذبیحی (نفر سوم)

چکیده

این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام وسرمایه گذاری شرکت ها و کارایی سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی برای نمونه ای متشکل از 130شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بررسی نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نقدشوندگی سهام رابطه مثبتی و معناداری با سرمایه گذاری شرکت دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی می تواند از طریق کاهش هزینه ها و تسهیلات مالی بهتر از فرصت سرمایه گذاری استفاده کند و منجر به کارایی سرمایه گذاری شود و همچنین نشان داد که نقدشوندگی می تواند موجب کاهش حساسیت بین کارایی سرمایه گذاری و کاهش فرصت سرمایه گذاری شود، به عبارتی هرچه قدر نقدشوندگی بالا باشد کارایی سرمایهگذاری حتی در شرایط کم بودن فرصت سرمایه گذاری افزایش می یابد. علاوه بر این در شرکت هایی با محدودیت مالی و ریسک عملیاتی نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری دارد.