19 خرداد 1402
حبيب اله حليمي جلودار

حبیب اله حلیمی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابل،چهارشنبه پیش، ایثار47، ستایش 4، پلاک 80 4713898569
تحصیلات: دکترای تخصصی / قرآن و حدیث
تلفن: 35302608
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه فضلیان، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1402) نقش غرض سوره در ارزیابی اسباب نزول با مطالعه موردی: آیات 37 احزاب، 19/ 20 نجم و 24یوسف تحقیقات علوم قرآن و حدیث: 57; 151-172
2
مرتضی اوحدی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) تحلیل آراء و روایات تفسیری ابوهریره پژوهش نامه نقد آراء تفسیری: 1; 65-90
3
زهرا طاهرزاده، حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه اباذرپور (1401) معناشناسی واژۀ قنوت در قرآن با تکیه بر روابط هم‏نشینی و جانشینی مدیریت دانش اسلامی: 8; 106-141
4
حبیب اله حلیمی جلودار، امین یوسفی، عزت الله پاتیار، مراد کلاهی (1401) بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در تفسیر آیه ولایت پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن: 1; 95-110
5
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) تطور تفسیری واژه «قریب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره کتاب قیم: 1; 67-87
6
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه قربانی (1401) واکاوی معنایی ماده «ح، س، ب» در تبیین کیفیت محاسبۀ اعمال پژوهشنامه معارف قرآنی: 1; 27-56
7
عبدالرحمان باقرزاده لداری، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) صحیحین (بخاری و مسلم) و اعتماد به روایات نواصب پژوهش نامه علوی: 26; 37-62
8
9
سیده عطیه خاتمی ساروی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمدمهدی کریمی نیا، مجتبی انصاری مقدم (1401) واکاوی تفسیر آیه اُولِی الاَمرِ در مطالعه تطبیقی تفسیر الکاشف و تفسیر المنار پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش: 1; 203-225
10
سجاد اسکندری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) تحلیل المبنی التفسیری لقدسیة القرآن من وجهة نظر وهبة الزحیلی فی «التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 65; 491-514
11
حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1400) المکوّنات القرآنیة والتفسیریة لسیادة ملکة سبأ مع التأکید علی دور النساء فی الحکم الصالح مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 1; 381-400
12
شهربانو مومنی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمدمهدی کریمی نیا، مجتبی انصاری مقدم (1400) مطالعه تحلیلی نقش اندیشه توحیدی در نظم پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات: 1; 1-9
13
حبیب اله حلیمی جلودار، عبدالرحمان باقرزاده لداری، معصومه نوروزیان امیری (1400) نقد قرآنی- روایی بینش جبرگرای سران اموی در واقعه کربلا الاهیات قرآنی: 1; 13-30
14
Habibollah Halimi, akram hoseinzadeh (2021) وعد یوم القیامة من منظور القرآن وفقا للآیات الأخیرة من سورة الزم مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: 60; 221-238
15
حیدر پاسنگ، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) قواعد تفسیر لغوی علوم قرآن و حدیث: 53 (1); 241- 260
16
mohammad yavariyan baei, Habibollah Halimi, baezzat Fereshteh (2021) Effectiveness of parental Religiosity On Their Attitude Towards Childbearing Journal of Woman and Family Studies: 19; 107-126
17
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه قربانی (1399) اعتبارسنجی روایت حسن بصری در کارآمدی آیۀ «وَ إِن یکاَدُ» در دفع چشم زخم حدیث پژوهی: 23; 75-98
18
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حبیب اله حلیمی جلودار، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399) تبیین شاخصه های نخبگی، استراتژی و بازتعریف آن از منظر قرآن کریم آموزه های قرآنی: 31; 27-52
19
حبیب اله حلیمی جلودار، سید ابراهیم حسینی (1399) تأثیر سرمایۀ اجتماعی (جوانان بومی قوم ترک و کرد) بر هویت ملّی با تأکید بر شاخص های هویت ملّی از نگاه امام خمینی (ره) پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 34; 45-66
20
حبیب اله حلیمی جلودار (1398) شواهد و مستندات قرآنی سخنان امام خمینی (ره) در بارۀ سیاست های نفوذ پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 32; 23-43
21
رقیه براریان مرزونی، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1398) مطالعه تطبیقی نشوز زن با تکیه بر آیه 34 نساء با نگاه تفسیری بانو امین اصفهانی و آیت الله جوادی آملی مطالعات تفسیری: 37; 63-82
22
محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) بررسی دیدگاه تسدال دربارۀ ارتباط مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان پژوهشنامه ادیان: 24; 15-46
23
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه فضلیان (1397) واکاوی معنای «تُبْلىَ السَّرَائرُ» بر اساس آیۀ 9 سورۀ طارق با تکیه بر آراء مفسّران سراج منیر: 31; 29-47
24
حبیب اله حلیمی جلودار، سمیه کلیجی، محمد جواد هراتی (1397) روش شـناسی حلّ منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی فرهنگ رضوی: 21; 9-34
25
حبیب اله حلیمی جلودار، رقیه براریان مرزونی (1396) نقد آراء مفسران در بارۀ واژۀ هلوع در آیۀ 19 معارج مطالعات تفسیری: شمارۀ 31; 25-42
26
محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1396) تسدال وادعای اقتباس آیات 32-27 سوره مائده از ترگوم وتلمود پژوهشهای قرآنی: 84; 52-28
27
28
مرتضی علویان، حبیب اله حلیمی جلودار (1393) آینده پژوهی از منظر آموزه های دینی قرآن و علوم بشری: سال سوم-شماره 2; 127-140
مقاله ارائه‌شده
1
حبیب اله حلیمی جلودار (1401) تبیین چارچوب فکری نظام آموزشی در تمدن نوین اسلامی تفکر محور - زمینه ساز تمدن نوین، ایران¡ بابلسر
2
حبیب اله حلیمی جلودار (1401) اقدامات و اصلاحات فرهنگی از منظر نهج البلاغه اولین همایش ملی تأثیر نهج البلاغه در زندگی با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، ایران¡ بابلسر
3
حبیب اله حلیمی جلودار، معصومه نوروزیان عزیزی (1401) واکاوی رفتارهای شاخص «أُولوا الالباب» از دیدگاه امام علی ع در نهج البلاغه اولین همایش ملی تأثیر نهج البلاغه در زندگی با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، ایران¡ بابلسر
4
حبیب اله حلیمی جلودار، معصومه نوروزیان عزیزی (1401) نقش صلۀ ارحام در تربیت فرزندان از منظر نهج البلاغه اولین همایش ملی تأثیر نهج البلاغه در زندگی با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی، ایران¡ بابلسر
5
حبیب اله حلیمی جلودار، سمیرا مصطفی پور (1401) شخصیت شهید سلیمانی با رویکرد مؤلّفه های اخلاق فردی نخستین همایش ملی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر مولفه های شخصیتی، ایران¡ بابلسر
6
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه عبدی (1401) عوامل محبوبیت سردار سلیمانی در بین جوانان ایران و جهان نخستین همایش ملی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر مولفه های شخصیتی، ایران¡ بابلسر
7
حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1401) واکاوی رابطۀ عدالت و احسان و نقش آنها در تعالی سبک زندگی پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی، ایران¡ تهران
8
حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1400) نظریات تفسیری شیخ طبرسی در الاحتجاج اولین همایش ملی هزاره شیخ طبرسی، جمهوری اسلامی ایران¡ قائمشهر
9
حبیب اله حلیمی جلودار (1400) فرهنگ و هنر مازندران در آیینۀ کتیبههای محراب مسجد محدّثین بابل همایش ملی مازندران شناسی و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، ایران، مازندران، دانشگاه مازندران¡ بابلسر
10
حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1400) ضرورت و کارکرد فرهنگ در سلامت و سعادت جامعه با تاکید بر زمان بحران نخستین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا، ایران¡ تهران
11
حبیب اله حلیمی جلودار، محمد یاوریان بائی (1399) رابطۀ نگرش والدین نسبت به فرزندآوری با مشارکت اجتماعی و سازگاری تحصیلی فرزندان با تأکید بر قرآن و حدیث سومین کنفرانس بین المللی مشاوره و آموزش روانشناسی، ایران¡ مشهد
12
حبیب اله حلیمی جلودار، محمد یاوریان بائی (1399) بررسی رابطه نگرش والدین نسبت به فرزندآوری با کمال گرایی فرزندان با تأکید بر قرآن و حدیث ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه ی علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
13
حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه عباسی کرانی (1399) معناداری زندگی و سلامت همایش ملی روانشناسی و سلامت - با محوریت سبک زندگی، ایران¡ شیراز
14
حبیب اله حلیمی جلودار، فروزان پشتیبان (1399) نقش نفاق در عدم شفافیت در ایجاد حکمرانی با تاکید بر خطبه 194 نهج البلاغه هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
15
حبیب اله حلیمی جلودار، سمیه نوروز پور (1399) عدم رکون به ظالم در تحقق حکمرانی شایسته با تاکید بر آیه 113 هود هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
16
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه هدایتی (1399) واکاوی شرایط گفتگو مطلوب به عنوان زمینه مشارکت سیاسی در نهج البلاغه هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایسته، ایران¡ بابلسر
17
حبیب اله حلیمی جلودار (1399) راهکارهای مقابله با استرس از دیدگاه قرآن کریم هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، گرجستان¡ تفلیس
18
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه زهرا حسن زاده (1399) راهکارهای مقابله با استرس در علم روانشناسی هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، گرجستان¡ تفلیس
19
حبیب اله حلیمی جلودار، سمیرا حسن پور (1399) نقش تغذیه ای و دارویی گیاهان از نظر قرآن پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، گرجستان¡ تفلیس
20
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه زهرا حسن زاده (1399) بررسی تطبیقی تغذیهی سالم از دیدگاه قرآن و دانش بشری پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، گرجستان¡ تفلیس
21
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه زهرا حسن زاده (1399) آثار کار کرد های اجتماعی باور مهدویت در تعالی الگو سازی سبک زندگی اسلامی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
22
حبیب اله حلیمی جلودار، عزت الله پاتیار (1399) موانع و چالش های پیش روی آموزش و پرورش در تحقق و تعالی سبک زندگی اسلامی سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
23
حبیب اله حلیمی جلودار (1399) واکاوی واژه خسران و ضرر با تاکید بر سیمای خاصرین و ضارین در قرآن سبک زندگی قرآنی با تاکید بر مولفه های اجتماعی، ایران¡ بابلسر
24
حبیب اله حلیمی جلودار (1398) تأثیر محیط زیست طبیعی بر سلامت و زندگی سالم در آموزه های دینی دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در علم و فراعلم؛ مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه، ایران¡ مشهد
25
حبیب اله حلیمی جلودار، رقیه براریان مرزونی (1398) نظام اخلاقی در تمدن نوین اسلامی با تکیه بر قرآن و روایات دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در علم و فراعلم؛ مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه، ایران¡ مشهد
26
حبیب اله حلیمی جلودار، محمد یاوریان بائی (1398) تأثیر نگرش والدین نسبت به فرزندآوری بر اختلال کمبود توجه- بیش فعالی و اختلال سلوک فرزندان با تأکید بر قرآن و حدیث هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران¡ قزوین
27
حبیب اله حلیمی جلودار، سید ابراهیم حسینی (1398) آسیب شناسی سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر "انسجام ملّی" از نگاه امام خمینی (ره) همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی ایرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی، ایران¡ بابلسر
28
حبیب اله حلیمی جلودار، محمد یاوریان بائی (1398) بررسی ارتباط میان نگرش والدین نسبت به فرزندآوری با تمایل به فرزندآوری و تعداد فرزندان با رویکرد اسلامی ششمین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، ایران¡ تهران
29
حبیب اله حلیمی جلودار (1396) شخصیت شناسی زاده فاخر با تکیه برآثارش وبا تاکید برقرآن وروایات همایش ملی فاخر، ایران¡ چالوس
30
سیدتقی میرمنافی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1396) مقاله با عنوان:عوامل موثر بر پایداری و مطلوبیت خانواده از منظر قرآن و روایات همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ایران¡ ساری
31
مصطفی حلیمی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، حبیب اله حلیمی جلودار (1396) تأثیر فقر بر فروپاشی نهاد خانواده و راه های برون رفت آن از منظر قرآن و روایات همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ایران¡ ساری
32
حبیب اله حلیمی جلودار (1395) نگرش انسان با تأکید بر نقش آن در اصلاح تربیت و سبک زندگی دومین همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی، هند¡ علیگر
33
حبیب اله حلیمی جلودار، سکینه الوستانی (1395) عوامل مؤثر برتحکیم و پایداری خانواده با تاکید برنقش دین داری وایمان به خداوند در زندگی دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، ایران¡ تهران
34
حبیب اله حلیمی جلودار، منیره سادات کامرانی (1395) نقد آرای مترجمان از آیۀ «تبلیغ» با توجّه به سبب نزول آن با تأکید بر واقعۀ غدیر هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی غدیر، ایران¡ تهران
35
حبیب اله حلیمی جلودار، رقیه براریان مرزونی (1395) تحلیل گفتمانی غدیر و ولایت فقیه در راهبردهای مقام معظم رهبری هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی غدیر، ایران¡ تهران
36
حبیب اله حلیمی جلودار، سید رحمان حسنی (1395) تحلیل و بررسی شبهة تعداد شاهدان غدیر و نقد روایات آن اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - غدیر، ایران¡ رشت
37
حبیب اله حلیمی جلودار، سید رحمان حسنی، زهره علی زاده (1395) روانشناسی اصحاب جمل با رویکرد عوامل انحرافِ عامّهی مردم از منظر قرآن و سنّت اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - غدیر، ایران¡ رشت
38
حبیب اله حلیمی جلودار، سید رحمان حسنی، زهرا علیزاده (1395) اولین کنفرانس فرهنگی پزوهش دینی -غدیر اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - غدیر، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حبیب اله حلیمی جلودار (1401) اقدامات و اصلاحات فرهنگی از منظر نهج البلاغه دانشگاه مازندران
2
3
جعفر هزار جریبی، حبیب اله حلیمی جلودار (1396) تدوین سرفصل های دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
4
پایان‌نامه
1
علی کبیری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1402) تقوا در فضای مجازی، ماهیت و مصادیق در قرآن و حدیث
2
مبارکه زارعی، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) بررسی درجات و درکات انسان در قرآن کریم
3
فاطمه نورائی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) مهارت حل مسئله در خانواده از نگاه قرآن و روایات
4
فاطمه صبوری ارطه، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1401) تربیت مبتنی بر جنسیت با تأکید بر دوره ی کودکی در آیات و روایات
5
میثم کاویانی، سید محسن موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) نقد روش تفسیری یوسف شعار
6
فاطمه سادات موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1400) نکات تربیتی قصه های قرآنی با تاکید بر قصه حضرت ایوب (ع) و حضرت یحیی ( ع )
7
عاتکه حسن عجد ال دفتر، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1400) المنهج التفسیری العقلانی فی التبیان والمیزان
8
فهیمه صبر آمیز، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) جریان شناسی تفسیر ساختاری قرآن
9
مریم پسندیده پور، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) مرگ در هندسه تصویری قرآن
10
نور الهدی بهمنش، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1400) سعادت در جامعه مهدوی ؛ عرصه ها و مصادیق
11
سجاد اسکندری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1400) نقد و بررسی مبانی تفسیری وهبة زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج»
12
زینب احمدی قادیکلایی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400) جایگاه قناعت در سیره امام علی (ع) و کاربست آن در سبک زندگی معاصر
13
مهرانه اکبری زیاری، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400) استقلال فرهنگی و تربیتی در جامعه اسلامی از منظرآیات و روایات
14
محدثه یوسفی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1400) سیر تکاملی انسان در تفسیر المیزان و تفسیر تسنیم
15
حیدر پاسنگ، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) تفسیر لغوی، قواعد و پیامدها
16
17
فرهاد نورائی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) عوامل انگیزشی مدیریتی از منظر آیات و روایات، عرصه ها و ساختارها
18
فاطمه قربانی، زینب السادات حسینی، احدفرامرز قراملکی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) معناشناسی ماده قرب در قرآن کریم و سیر تطوّر معنایی آن در آیات مربوطه
19
مهران گرجی زاده، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1399) تاثیر پیش فرض های علمی بشر در تفسیر قرآن کریم
20
أحمد إبراهیم صالح المحمد، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1399) دور السیاق فی توجیه المعنى القرآنی (التبیان أنموذجاً)
21
اسماعیل سلیمان تبار، حمید رضا منیری حمزه کلایی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398) بررسی فرصت های دشمن شناسی در حج بر اساس قرآن و سنت
22
خدیجه جهانیان بهنمیری، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد شریفی (1398) شاخصه ها و مصادیق خلق عظیم در قرآن و روایات
23
حوریه شعبان نیا منصور، سید محسن موسوی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398) مترفان ، ویژگی ها و شیوه برخورد با آن ها در سیره و سخنان امام علی (علیه السلام)
24
فاطمه قنبری مصیر، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1398) برداشت های تربیتی آیات گفتگوی بهشتیان با دوزخیان در قرآن کریم
25
هانیه صالحی خنار، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار (1398) شواهد و مستندات قرآنی روایی حمایت از کالای داخلی
26
27
مهدی خسروی، مهدی تقی زاده طبری، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) بایسته های فرماندهی وفرمانبری از منظر آیات وروایات
28
حدیثه بهرامی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) بررسی روایات جانشینی پیامبر از منظر فریقین
29
عادله عدالتی، حبیب اله حلیمی جلودار، مهدی تقی زاده طبری (1397) جستاری در ابعاد تبعیت از منظر آیات وروایات با تاکید برنقش الگو در زندگی انسان
30
فاطمه کریمی، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) برده داری در قرآن و عهدین
31
بهزاد بسطامی، زینب السادات حسینی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) نخبگان از منظر قرآن کریم
32
لیلا احمدی دلسم، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1397) تحلیل و بررسی صفات پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر پنج جزء آخر قرآن کریم
33
سمیه درزی نیا، حبیب اله حلیمی جلودار، محسن نورائی (1397) واکاویی معنای آخر آیات قرآن با تاکید بر صفات حق تعالی
34
رقیه براریان مرزونی، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1396) شخصیت شناسی زن در تفسیر مخزن العرفان وتسنیم
35
سید مهدی موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1396) نقش روایات اهل بیت در ترجمه صحیح قرآن کریم
36
علی رضا ابراهیمی، حبیب اله حلیمی جلودار، مهدی تقی زاده طبری (1396) عقلانیت در عملکرد های امام علی (ع)
37
محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1396) بررسی دیدگاه ویلیام سنت کلر تسدال در مورد مصادر قرآن
38
سیدتقی میرمنافی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1395) نقش اعتقادات وباورهای دینی برساختار خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن وسنت
39
مصطفی حلیمی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی، حبیب اله حلیمی جلودار (1395) فروپاشی نهاد خانواده با تاکید بر عامل اقتصادی از منظر قرآن و روایات
40
سکینه الوستانی، حبیب اله حلیمی جلودار، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1394) نقش ایمان در استحکام بنیان خانواده از منظر قرآن و سنت
کتاب
1
حبیب اله حلیمی جلودار، ابوالفضل مستقیمان (1401) خانواده در آیینۀ قرآن و روایات: تشکیل، تحکیم و تداوم شابک:978-622-02-2646-8
2
حبیب اله حلیمی جلودار، فاطمه سالمی میدانی (1400) انسـان و نسیـان در تحلیل آیات و روایات شابک:5- 69- 6398- 622- 978
3
حبیب اله حلیمی جلودار، زکیه فرهادی (1399) جامعه قرآنی و شاخصه های آن شابک:978-622-6398-32-9
4
حبیب اله حلیمی جلودار، رمضانعلی تقی زاده چاری (1399) جعل حدیث در فرهنگ اسلامی؛ عرصه ها، زمینه ها و عوامل شابک:978-600-441-317-6
5
حبیب اله حلیمی جلودار، ابوالفضل مستقیمان (1398) اخلاق زندگی در قرآن و روایات شابک:978-622-9597-64-4
6
محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد، حبیب اله حلیمی جلودار، رمضان مهدوی آزادبنی، کوروش نوذری، مهران رضائی (1398) بررسی آرا و اندیشه های علامه طباطبایی (ویژه نامه نشست علمی مهرتابان در دانشگاه مازندران )
7
حبیب اله حلیمی جلودار، مژگان حکمتی (1397) شناخت کارکرد دین و تاثیر آن در زندگی از منظر قرآن کریم شابک:978-600-7029-66-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حبیب اله حلیمی جلودار (1400) تأویلات مفسران و مترجمان ذیل آیات 6 تا 8 سورۀ ضحی دانشگاه مازندران
2
3
حبیب اله حلیمی جلودار (1398) اصول و مبانی ترجمه قرآن کریم و نقد ترجمه های موجود دانشگاه مازندران
4
5
حبیب اله حلیمی جلودار (1397) رابطه معرفت با فعل اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی دانشکده الهیات
6
حبیب اله حلیمی جلودار (1397) اعتدال ومیانه روی در اخلاق رفتار واحکام اسلامی دانشکده الهیات
7
حبیب اله حلیمی جلودار (1396) شخصیت شناسی زن با تاکید برسوره تحریم دانشکده الهیات
8
حبیب اله حلیمی جلودار (1396) تحقیق و نوع آوری در علوم انسانی دانشکده الهیات
9
حبیب اله حلیمی جلودار (1396) عصری با قرآن کریم در 26ماه مبارک رمضان
10
حبیب اله حلیمی جلودار (1396) تفسیر آیات 24-23 سوره اسراء با تاکید بر نقش والدین در زندگی دانشکده الهیات
11
حبیب اله حلیمی جلودار (1395) روش شاداب زیستن از منظر قرآن وروایات دانشکده الهیات

سوابق اجرایی

  • مسؤول سازمان بسیج اساتید استان مازندران (1400 - اکنون)
  • رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1394 - اکنون)
بیشتر

گالری تصاویر

عكس