01 فروردین 1402
حبيب اله حليمي جلودار

حبیب اله حلیمی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابل،چهارشنبه پیش، ایثار47، ستایش 4، پلاک 80 4713898569
تحصیلات: دکترای تخصصی / قرآن و حدیث
تلفن: 35302608
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ و هنر مازندران در آیینۀ کتیبههای محراب مسجد محدّثین بابل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
"فرهنگ"،"کتیبه نگاری"،"مسجد محدثین"، "محراب"
پژوهشگران حبیب اله حلیمی جلودار (نفر اول)

چکیده

در تاریخ معماری، همواره محراب، عرصۀ هنرنمایی، در هنر اسلامی ایران و جهان بوده است و گنجین های از خلاقیتها را در خود جای داده است. هر چند که محراب جزیی از یک بنا است امّا به دلیل اهمیتش به عنوان قبلهگاه مسلمانان، بهترین هنرها و مهمترین عناصر بصری را برای تأثیرات شخصیت انسانی، در خود جای میدهد. از فضاهای مذهبی و تاریخی شهر بابل، مسجد محدّثین دارای سابقهای نزدیک به 300 سال و مورد عنایات ویژۀ متولیان امر و مردم محلّی است. سؤالی که این مقاله بدان پاسخ داده است این که ساختار کتیبههای دو محراب قدیم و جدید این مسجد، با توجّه به نوع تزئینات، متون و خطوطشان، با چه مفاهیمی، فرهنگ و هنر مازندران را القاء مینمایند؟ این مقاله با تلفیقی از روش کتابخانهای و میدانی بوده و شیوۀ استنتاج مطالب به صورت توصیفی- تحلیل ی با روش کتابخوانی و مشاهده، تدوین شده است. نتیجه آنکه، تمامی کتیبههای محراب قدیم و جدید مسجد محدّثین به زبان عربی، به خط ثلث و نسخ و با مضامین آیات و سورههای قرآن، اسماءالله، نام پیامبر)ص( و امامان)ع(، کتیب ههای روایی و تاریخی در لابهلای تزیینات اسلیمی و ختایی، به صورت کاشیکاری و گچبری به تصویر درآمده است. فرهنگ و معنویت کتیبههای مسجد از دو جهت قابل توجّه است یکی به لحاظ هنری و زیباییشناختی که جلابخش چشم توحیدی مراجعین است و دیگری از جهت معناشناختی است که با آیات، ادعیه و احادیث، روان و شخصیت بینندۀ خود را از طریق توجّه به قبله، به صاحب کعبه منصرف میسازد.