1402/12/07
سید علی سیدیان

سید علی سیدیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 9121058713

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
رهیافتی بر تحقق پذیری هویت در معماری معاصر مطالعه موردی: شهر ساری سید علی سیدیان، آرش جهانداری، مهدی حمزه نژاد (1401)
سنجش تأثیر طرح مسکن در بازآفرینی محلات شهری بافت های فرسوده (نمونه موردی: محله آب انبار نو شهر ساری) محمد مهرزاد، سید علی سیدیان، حسین مرادی نسب، محمدعلی رجایی ریزی (1401)
مقاله ارائه شده
بررسی و تبیین ضرورت تامل فلسفی در معماری روح اله رحیمی، سید علی سیدیان، یحیی شعاعی (1401)
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در هماهنگی شکلی سازه و معماری بر مبنای تصمیمگیری چندمعیاره سید علی سیدیان، روح اله رحیمی، یحیی شعاعی، مهسا امیریان (1401)
طبیعت گرایی و معماری راضیه اسماعیلی هفشجانی، روح اله رحیمی، سید علی سیدیان (1401)
امکان سنجی معاصر سازی تعامل فناوری ساخت و تزئینات معماری ایرانی اسلامی روح اله رحیمی، سید علی سیدیان، حسین قزوینیان (1401)
شناسایی عناصر وابسته به محیط در برنامه ریزی و ارتقاء صنعت گردشگری سلامت ریحانه یعقوبی سیاهگورابی، سید علی سیدیان، مهدی رمضان زاده لسبویی (1397)
ضرورت آموزش پایداری در معماری با مصالح نوین و هوشمند مهسا سادات نقوی، سید علی سیدیان (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
معماری تعاملی سید علی سیدیان، فرناز رازانی (1402)
پوسته های هوشمند سید علی سیدیان، سارا متولی (1399)
برگزاری همایش
نخستین همایش ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار وحید حیدر نتاج، سید علی سیدیان، سید رسول موسوی حاجی (1395)
عضو کمیته علمی همایش حیدر جهان بخش، سید علی سیدیان (1394)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
معماری پارامتریک، از طرح تا اجرا سید علی سیدیان، تیمن سمیع پور (1401)
سیری در معماری منظر سید علی سیدیان (1397)
کرسی نظریه‌پردازی
کاربست نظریه های اجتماع پذیری در بلندمرتبه سازی، تبیین مؤلفه های تحقق تاب آوری بافت های فرسوده سید علی سیدیان، اسحاق رضازاده، وحید حیدر نتاج، روح اله رحیمی (1402)
ابداع، اختراع یا اکتشاف
سیستم نی پانل با ترکیب سیستم سازه سبک نورد سرد و نی های خردشده سید علی سیدیان، سعید علی نیا، سارا متولی (1399)
پایان نامه
الگوی کالبدی طرح مسکن در بازآفرینی محلات شهری بافتهای فرسوده (نمونه موردی: محله آب انبار نو شهر ساری) محمد مهرزاد، محمدعلی رجایی ریزی، حسین مرادی نسب، سید علی سیدیان (1402)
تبیین مولفه های اجتماع پذیری در فضای جمعی مجتمع های مسکونی: طراحی مجتمع مسکونی بابلسر رفیده قاضی زاده، هادی پندار، فریال احمدی، سید علی سیدیان (1397)