1403/01/25
سید محمد متولی

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه
تلفن: 01135302480

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Half-lives of deformed nuclei for exotic cluster decays S. Samira Hosseini, S.Mohammad Motevalli (2023)
The influence of Hively and Bosch-Hale reactivities on hot ion mode in deuterium/helium-3 fuel Armin Taghipour, S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei (2022)
Dosimetric Parameters Comparison of Four-Field and Field-in-Field Radiotherapy Planning in Treatment of Prostate Cancer GH. R. Fallah Mohammadi, F. Falahati, F. Zakeri, S.Mohammad Motevalli, E. Mihandoost (2022)
رفتار ارتفاع سد پتانسیل در واکنش همجوشی یونهای سنگین مهرداد دوانلو، امید ناصر قدسی، سید محمد متولی (1401)
Study of D-3He fusion fuel parameters sensitivity in spherical tokamak فریناز شریفی، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1400)
Effects of Plasma-Wall Interactions on Hydrogen Isotopes and Helium Plasma Particles in the JET-ILW Tokamak Sedigheh Hesami Rostami, S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei, Saeed Mohammadi (2020)
Determination of optimum conditions in ITER tokamak by using zero-dimensional model S.Mohammad Motevalli, Noushin Dashtban, Mahdieh Maleki (2020)
Influence of the Charge Exchange Reactions on Plasma Parameters in Magnetic Fusion Devices Fereshteh Fadaei, S.Mohammad Motevalli, Sedigheh Hesami Rostami (2020)
Influence of Fuel Ratio in D–3He/ST Fusion Power Reactor Fereshteh Fadaei, S.Mohammad Motevalli (2017)
Survey of segregation alteration of Hydrogen-Helium mixtures via structure factor S.Mohammad Motevalli, Maria Yaraei, Mohammad Azimi (2016)
Ignition curves for Deuterium/Helium-3 fuel in spherical tokamak reactor S.Mohammad Motevalli, Fereshteh Fadaei (2016)
Survey of muon stripping in the muon-catalyzed $d-d$ fusion cycle in pure deuterium S.Mohammad Motevalli, Maedeh Mohammadpour Fard (2015)
شبیه سازی مونت کارلو پروتون درمانی برای سرطان پستان در فانتوم پستان فشرده شده سید محمد متولی، علی اصغر مولوی، محمد امین رحمانی (1394)
ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL EXPOSURE IN MEDICAL PRACTICE IN TEHRAN, IRAN S.Mohammad Motevalli, Amir Mohammad Borhanazad (2015)
Half-life of spherical α emitters and intrinsic properties of nuclei Omid Naser Ghodsi, S.Mohammad Motevalli, Elaheh Gholami (2015)
Effect of Presence of Impurity on Plasma Parameters in Fusion Reactor ITER-90HP S.Mohammad Motevalli, Noushin Dashtban, F. Asadi, Fereshteh Fadaei (2014)
بررسی پرتوگیری شغلی پرتوکاران مراکز پزشکی در استان گیلان سید محمد متولی، امیر محمد برهان آزاد (1392)
THE QCD UNIVERSE WITH VISCOUS AND PARTICLE CREATION S.Mohammad Motevalli, Jafar Sadeghi, atena Noroozi (2013)
Effects of Isotopic Concentrations on Thermodynamic Parameters of Deuterium-Tritium Mixtures S.Mohammad Motevalli, Mohammad Reza Pahlavani, Mohammad Azimi (2013)
Investigation of cascade processes of antiprotonic deuterium at low temperature S.Mohammad Motevalli, Omid Naser Ghodsi, Somayeh Sheikhian (2012)
THEORETICAL INVESTIGATIONS OF PROPERTIES OF HYDROGEN AND HELIUM MIXTURE BASED ON PERTURBATION THEORY سید محمد متولی، محمد رضا پهلوانی، محمد عظیمی (1391)
Thermodynamical Properties of Quark-Gluon Plasma and Effects of Bulk Viscosity S.Mohammad Motevalli, Jafar Sadeghi, B. H. Mohammadi (2012)
STUDY OF CHARGE-ASYMMETRIC 3Heµd MOLECULE IN HYPER-SPHERICAL ELLIPTIC COORDINATE SYSTEM Mohammad Reza Pahlavani, Mahdi Sadeghi, S.Mohammad Motevalli, Y. AQABAEI (2010)
مقاله ارائه شده
برهمکنش های تبادل بار و یونیزاسیون Be ،C+ ،C و +Be در برخورد با اتمهای H زهرا اکبرزاده، سید محمد متولی، قرشته فدایی، فریناز شریفی (1402)
خواص آماری سیستم با N فرمیون در فضای ناجابجایی سیده سمیرا حسینی، سید محمد متولی (1402)
اثرات تغییر شکل یافتگی هسته های رادیوم در واپاشی کلاستری سیده سمیرا حسینی، سید محمد متولی (1402)
بررسی اثرات پارامتر نسبت ابعاد در واکنش همجوشی دوتریوم و هلیوم-3 سمیه اسماعیل نژاد، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1400)
مطالعه نوترون های حاصل از واکنش های همجوشی دوتریوم-دوتریوم مائده خوش محمدی، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1400)
بررسی شرایط دستیابی به اشتعال در راکتور توکامک خودپایدار لیلا رجبلو، سید محمد متولی، قرشته فدایی (1400)
بررسی تاثیر غلظت هلیوم بر مکانیزم اتلاف تابشی در راکتور همجوشی ITER لیلا رجبلو، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1399)
مطالعه امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل الکترونهای سرد و گرم سید محمد متولی، محمد مهدی میرزایی، نوشین دشتبان (1398)
Investigation of external radiation protection using various cement factor of concrete S.Mohammad Motevalli, Omid Naser Ghodsi, Nazanin Eslami (2019)
Study of D-3He Plasma Fusion Kinetics and Thermal Instability Control S.Mohammad Motevalli, Mahdieh Hosseinian (2019)
Ion to Electron Temperature Ratio for D-T Fusion Considering the Hot Ion Mode سید محمد متولی، قرشته فدایی، آرمین تقی پور (1397)
بررسی سالیتونهای یون- و پوزیترون- صوتی در پالسمای همجوشی سید محمد متولی، تقی محسن پور، نوشین دشتبان (1397)
مطالعه رانش جریان غیرالقایی توکامک در حالت پایدار فریناز شریفی، سید محمد متولی، فرشته فدایی (1397)
Recycling Coefficient Effect in Particle Balance Model of Fusion Plasma سید محمد متولی، شیوا شیوا استادی (1396)
بررسی حالت یون داغ در واکنش همجوشی دوتریوم-هلیوم3 سید محمد متولی، فرشته فدایی، آرمین تقی پور (1396)
بررسی فیوژن تصویر به روش تبدیل فوریه در تصویربرداری SPECT/CT مغز سیدرسول فلاح، پیوند طاهرپرور، سید محمد متولی (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
نشریات
Editorial Board Member of Academic Journal of Physical Sciences Bernard Peter leddy, S.Mohammad Motevalli (2022)
Editorial Board Member2 Bernard Peter leddy, S.Mohammad Motevalli (2019)
Editorial Board Member Bernard Peter leddy, S.Mohammad Motevalli (2016)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • Nuclear Fusion-Magnetic Confinement Fusion (MCF)-Inertial Confinement Fusion (ICF)-Muon Catalyzed Fusion (MuCF)-Fission-Fusion Hybrid Reactors-Medical Physics-Medical radiation
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه فیزیک هسته ای (1395 - 1397)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پایه (1391 - 1393)
  • رییس دانشکده علوم دریایی (1392 - 1395)
  • معاون دانشجویی دانشگاه مازندران (1396 - 1398)
  • رییس دانشکده علوم پایه (1400 - ادامه دارد)
بیشتر