1402/12/06
سید محمد متولی

سید محمد متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم پایه
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سرعت فاز امواج سالیتونی یون آکوستیکی با ذرات دارای توزیع کاپا در پلاسمای MCF
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سالیتون، سرعت فاز، تابع توزیع کاپا، MCF
سال 1398
پژوهشگران مهدی میرزائی ، سید محمد متولی

چکیده

در این پژوهش پلاسمای همجوشی از طریق محصورسازی مغناطیسی شامل ذرات دارای توابع توزیع کاپا مورد بررسی قرار گرفت. اثرات مقادیر مختلف پارامترهای کاپای الکترونی و پوزیترونی روی سرعت فاز امواج سالیتونی یون آکوستیکی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، سرعت فاز با افزایش زاویه بین جهت پخش موج و میدان مغناطیسی خارجی کاهش و با افزایش مقادیر پارامترهای کاپای الکترونی و پوزیترونی افزایش می یابد.