1403/01/25
سید مرتضی مظفری

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305131

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Nanoclay-modified microcapsules as a latent curing agent in epoxy Sayed Morteza Mozaffari, Mohammad Hosain Beheshty (2020)
مروری بر عوامل پخت تأخیری-گرمایی رزین اپوکسی سید مرتضی مظفری، محمد حسین بهشتی (1397)
مقاله ارائه شده
مروری بر روش تهیه و ویژگی های چسبهای پودری اپوکسی تک جزئی و دو جزئی منصور عرب فیروزجایی، سید مرتضی مظفری، حامد سلیمی کناری (1402)
The preparation method and properies of one-component epoxy powder adhesive as green adhesive Mansoor Arab Firoozjaei, Sayed Morteza Mozaffari, Hamed Salimi-Kenari (2021)
Solid epoxy resin masterbatch containing latent curing agent Sayed Morteza Mozaffari, Mohammad Hosain Beheshty (2020)
TGA/DSC investigations of encapsulated 1-methylimidazole Latent Curing Agent by Using Solid Epoxy Resin Sayed Morteza Mozaffari, Mohammad Hosain Beheshty, Sayed Mojtaba Mirabedini (2018)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
پلیمرها و کاربرد آن در خودرو سید مرتضی مظفری، مجتبی فریدون نیا (1402)
اصول و مبانی پدافند غیرعامل سید مرتضی مظفری (1397)
پایان نامه
شرکت در برنامه‌های بازدید از جامعه و صنعت
بازدید علمی از شرکت پلاستونیک سید مرتضی مظفری (1401)

علایق پژوهشی

  • پلیمر، چسب، رزین، کامپوزیت، لاستیک، میکروکپسول
بیشتر