1403/03/01
سید مرتضی مظفری

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305131

مشخصات درس

عنوان موازنه انرژی و مواد
شماره 2120223
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات