1403/03/01
سید مرتضی مظفری

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305131

مشخصات پژوهش

عنوان
هیدروژل و کاربرد آنها
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، داروسازی، کشاورزی، تصفیه آب، بسته بندی
سال 1400
پژوهشگران سید مرتضی مظفری

چکیده

آبژل یا هیدروژل به شبکه ای از زنجیرهای پلیمری سه بعدی نامحلول در آب، که آب دوست و با ظرفیت جذب بسیار زیاد آب یا سیالات زیستی هستند که گاهی اوقات به صورت یک ژل کلوئیدی یافت می شوند که در آن آب، فاز پخش کننده است. یک جامد سه بعدی از زنجیرهای پلیمری هیدرولیکی ساخته می شود که توسط پیوندهای عرضی نگه داشته می شوند. به خاطر پیوندهای عرضی ذاتی، تمامیت ساختاری شبکه آبژل در غلظت های بالای آب تجزیه نمی شود. آبژل ها شبکه های طبیعی یا مصنوعی پلیمری با قدرت جذب بالای آب هستند . شبکه پلیمری می تواند حداقل 20 درصد و حداکثر 99 درصد وزنی آب جذب نماید به هیدروژل هایی که قابلیت جذب بیش از 95 درصد آب را دارند ابر جاذب می گویند.هیدروژل ها به دلیل خـواص و قابلیت های منحصر به فرد در صنایع مختلـف از جملـه غذایی، بسـته بندی، داروسازی، کشـاورزی و به عنوان جاذب برای حذف آلاینده ها در کاربردهای زیست محیطی و نیز در ساخت دستگاه های فنی و الکترونیکی استفاده می شوند.