1403/03/01
سید مرتضی مظفری

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305131

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار درختسانی و کاربرد آن در مهندسی شیمی
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
درختسان - کاربرد
سال 1398
پژوهشگران سید مرتضی مظفری

چکیده

محققان فناوری و شیمی پلیمر برای سالهای متمادی بر روی پلیمرهای خطی تمرکز کرده بودند؛ در این زمینه، درشت مولکولهای خطی فقط شاخه هایی کوتاهتر یا بلندتر داشتند. طی سالهای گذشته مشاهده شد که درشت مولکولهای پرشاخه، خواص متفاوتی نسبت به پلیمرهای عادی از خود نشان می دهند و ساختار آنها اثر زیادی بر روی خواصشان دارد. درختسانها یا دندریمرها دسته جدیدی از مواد پلیمری هستند، دندرون واژهای یونانی به معنای درخت است و علت نامگذاری درختسان ها، شکل ساختاری آنهاست. این درشت مولکولها از یک هسته متقارن، یک بخش داخلی و یک پوسته خارجی تشکیل شده اند و ساختاری با شاخه ها یا بازوهایی شبببیه درخت دارند؛ در این ساختارها، واحدهای شاخهای متقارن حول یک مولکول کوچک یا هسته پلیمری خطی مرکزی ساخته می شوند که نانوابعاد، همگن و از نظر شعاعی متقارن هستند. درختسانها به عنوان مولکولهای آبشاری نیز شناخته می شوند. این مولکولهای پر شاخه اولین بار تو سط Fritz Vogtle در سال 8791 و در اوایل 8711 به صورت همزمان تو سط Donald Tomalia و همکارانش و George R. Newkome کشف شدند.