1403/03/01
سید مرتضی مظفری

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305131

مشخصات پژوهش

عنوان
غشاءهای تبادل یونی: تولید، خواص و ساختار نانوالیاف تبادل یونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
غشاء تبادل یونی، نانو الیاف، الکتروریسی، تصفیه آب، فرآیند الکتروشیمیایی.
سال 1402
پژوهشگران سید مرتضی مظفری ، سید آرش جلیلی

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت و افزایش تقاضای آب آشامیدنی سالم و اهمیت تصفیه فاضلاب جهت پیش‌گیری از انتقال بسیاری از بیماری‌ها نیاز به توسعه فناوری های پیشرفته مانند فرآیندهای الکتروشیمیایی است. فرآیندهای الکتروشیمیایی در تصفیه آب به سمت کاربردهای تولید انرژی نیز گسترش ‌یافت و برای تولید انرژی از پیل سوختی میکروبی و از آلاینده‌های آلی در فاضلاب استفاده می شود. در فرآیند الکتروشیمیایی از غشای تبادل یونی به عنوان عامل جداسازی نیمه تراوا استفاده می‌شود و عملکرد این غشاء ها بر کارایی این فرآیندها تاثیر گذار می باشد. در این مقاله غشاهای تبادل یونی با تمرکز یر آخرین تحقیقات در خصوص تولید، خواص و ساختار نانوالیاف تبادل یونی بررسی می شود.