1403/03/01
سید مرتضی مظفری

سید مرتضی مظفری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35305131

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دمای پخت بر استحکام و انعطاف پذیری چسب اپوکسی جامد تک جزیی دوستار محیط زیست
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اپوکسی جامد، آزمون استحکام برشی تکلبه، دمای پخت، دوستار محیط زیست
سال 1402
پژوهشگران سید مرتضی مظفری ، منصور عرب فیروزجایی

چکیده

رزین‌های اپوکسی به خاطر چسبندگی خوب، مقاومت شیمیایی و حرارتی مطلوب، خواص مکانیکی عالی و مقاومت الکتریکی بسیار بالا می‌توانند به عنوان چسب و یا پوشش سطوح مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که رزین اپوکسی جامد آلودگی محیط زیستی کمتری ایجاد میکند در این تحقیق با استفاده از آزمون استحکام برشی تک لبه اثر دمای پخت بر استحکام و انعطافپذیری چسب اپوکسی جامد تک جزیی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دمای پخت oC 130 منعطف ترین و دمای پخت oC 150 مستحکم ترین چسب جامد پخت شده با عامل پخت 1-متیل ایمیدازول را باعث می شود.