09 فروردین 1402
زهرا محمودي

زهرا محمودی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق بین الملل
تلفن: 01135302170
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زهرا محمودی، حسین پورباباگل (1401) چالش های به نظم کشیدن نانوفناوری و ضرورت حرکت به سوی تنظیم گری جهانی مطالعات حقوق تطبیقی معاصر ( فقه و حقوق اسلامی سابق): 26; 183-218
2
Zahra Mahmoodi Kordi, Masume Gholami Miansarayi (2022) ژئومهندسی و رویکرد مقررات بین المللی زیست محیطی در تنظیم آن پژوهش حقوق عمومی: 73; 183-214
3
زهرا محمودی، حسین رضازاده (1400) ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران مجله حقوقی دادگستری: 85; 215-239
4
زهرا محمودی، سیده معصومه حسینی (1400) تعهدات زیست محیطی بینالمللی دولت صاحب بندر اقیانوس شناسی: 12; 15-33
5
زهرا محمودی، سیده عاطفه قدیری نژاد (1399) اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل حقوق خصوصی: 17; 231-254
6
زهرا محمودی، مهدی زاهدی، سیده عاطفه قدیری نژاد (1399) از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنی مقتضی پژوهش حقوق خصوصی: 31; 65-85
7
رامین یارمحمدی، زهرا محمودی (1399) تحلیل عناصر تعهد به پیشگیری از آسیب های زیست محیطی فرامرزی پژوهش حقوق عمومی: 66; 243-268
8
9
10
زهرا محمودی (1397) ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین الملل حقوقی بین المللی: 58; 329-354
11
12
مهدی زاهدی، زهرا محمودی (1395) حفاظت از سلامت در پرتو مقررات موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی: 39; 79-100
مقاله ارائه‌شده
1
زهرا محمودی، نجمه سلطان زاده مطوری (1396) ابزار های فرهنگ سازی سازمان های مردم نهاد برای حفاظت از محیط زیست اولین کنفرانس ملی پزوهش های نوین در حقوق، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، ایران¡ کارزون
2
زهرا محمودی (1394) رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو حقوق بین الملل همایش ملی مطالعات حوزه دریای خزر، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
میثم یعقوبی، زهرا محمودی، سپنتا مجتهد زاده (1398) نقش یونسکو در ترویج فرهنگ صلح
2
هومن حطمی، زهرا محمودی، سپنتا مجتهد زاده (1398) تفسیر پویای معاهدات در رویه دیوان بین المللی دادگستری
3
مرتضی رمضانی، سپنتا مجتهد زاده، زهرا محمودی (1398) ساز و کار اتحادیه اروپا در مبارزه با قاچاق انسان
4
زینب السادات شفیع پور، فرهنگ فقیه لاریجانی، زهرا محمودی (1398) جایگاه سیاست گذاری پولی ذر نظام جمهوری اسلامی
5
6
فاطمه احمدی، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1397) نقش دولت در تامین و تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات
7
سینا حشمتی نیا، سپنتا مجتهد زاده، زهرا محمودی (1397) اقدامات یکجانبه نظامی کشور ها به منظور اعمال حق تعیین سرنوشت ملت ها(اقلیت ها)
8
حامد رضایی فیروزجایی، سپنتا مجتهد زاده، زهرا محمودی (1397) جایگاه حقوق نرم در میان منابع حقوق بین الملل عمومی
9
محمد جواد حیدری، سپنتا مجتهد زاده، زهرا محمودی (1397) نقش دیوان بین المللی دادگستری در تعیین و توسعه حقوق بین الملل بشر
10
سید سجاد حسینی، زهرا محمودی، مسعود فریادی (1397) ساز و کار های انتقال فناوری های زیست محیطی در حقوق بین الملل
11
میلاد روحی قاسم خیلی، زهرا محمودی، مرتضی نجابت خواه (1397) بهداشت و ایمنی کار از منظر حقوق بین المللی
12
نجمه سلطان زاده مطوری، زهرا محمودی، مسعود فریادی (1396) نقش سازمان های بین المللی در نظام یاوران دادگاه
13
فاطمه محمدپور هولاری، سید هادی پژومان، زهرا محمودی (1396) نسل چهارم حقوق بشر
14
یاسمن شیری، سپنتا مجتهد زاده، زهرا محمودی (1396) مسئولیت دولت ها در حمایت از دولت ناتوان در حقوق بین الملل
15
احسان صفری، سپنتا مجتهد زاده، زهرا محمودی (1396) حاکمیت دولت ها در فضای ماورای جو با نگرشی جدید بر مبنای حقوق مالکیت
16
کیومرث فیروز جاهن تیغ، فرهنگ فقیه لاریجانی، زهرا محمودی (1396) نظام حقوقی حاکم بر رودخانه هیرمند از منظر حقوق عمومی و حقوق بین الملل
17
عبدالرضا رحمانی، زهرا محمودی، سپنتا مجتهد زاده (1395) نقش اصول کلی حقوقی در شکل گیری حقوق فراملی
18
پروین نصیری، زهرا محمودی، سید هادی پژومان (1395) حمایت از فرهنگ عامه و جلوه های آن در حقوق بین الملل
19
20
21
عاطفه السادات موسوی، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1394) حقوق استخدامی و اجتماعی کارگران معلول در مقررات داخلی و اسناد بین المللی
22
فاطمه اکبریان، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1394) مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرای هیات عموی دیوان عدالت اداری
کتاب
1
زهرا محمودی، سمانه تقی زاده چاری (1400) حقوق محیط زیست فضای ماورای جو شابک:978-622-225-497-1
2
زهرا جعفری، زهرا محمودی، پریسا سفید پری (1393) عناصر جنایان جنگی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شابک:978-600-193-145-1
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
زهرا محمودی (1398) آشنایی با نظام حقوقی کامن لا دانشکده حقوق و علوم سیاسی
2
زهرا محمودی (1396) بررسی ابعاد علمی انتقال آی دریای خزر دانشگاه