1403/03/03
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی و تحلیل وضعیّت پایداری اجتماعی در شهر آمل عامر نیک پور، فرزین محمودی پاتی، ستاره حاتمی کیا (1394)
ارزیابی جوّ سازمانی و اهمیت آن در مدیریت شهری فرزین محمودی پاتی، عامر نیک پور، مسعود یمینی فیروز (1393)
مقاله ارائه شده
معرفی شاخصهای پایداری زیست محیطی حمل و نقل مریم فضلی، فرزین محمودی پاتی، نصرت اله گودرزی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
شکل دهی به محلات فرزین محمودی پاتی، هادی پندار (1400)
راهنمای تدوین برنامه های استراتژیک برای شهرها (CDS,CWS,LED) فرزین محمودی پاتی، علی اصغر یوسف نژاد، محمد محمدپور عمران (1391)
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • حقوق و قوانین شهرسازی
  • مدل سازی در برنامه ریزی شهری
  • برنامه ریزی حمل و نقل شهری
بیشتر