1403/03/24
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه طرح بررسی وضعیت ترافیکی و رفع نقاط حادثه خیز شهر دابودشت
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
طرح ساماندهی ترافیکی، نقاط حادثه خیز ترافیکی، شهر دابودشت
سال 1402
پژوهشگران فرزین محمودی پاتی

چکیده

در این طرح ، پس از برداشت های وضع موجود ترافیکی (شامل عرض گذر موثر خیابان و خروجی ها، خطوط کندرو و معابر اتصالی به محلات) و انجام بررسی های ترافیکی (شامل محاسبه سرعت عملکردی معابر، سرعت ورود و خروج به محدوده دوربرگردان، بررسی و محاسبه حجم تردد در معابر و مطالعات سطح سرویس) و نیز بررسی وضعیت پراکنش کاربری زمین بویژه در محدوده بلافصل، اقدام به طراحی و ارائه راهکارهای موثر برای حل مشکل ازدحام ترافیکی و کاهش نقاط حادثه خیز گردیده است.