1403/03/24
فرزین محمودی پاتی

فرزین محمودی پاتی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09123169841

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین و تبیین راهکارهای اجرایی مدیریت شهری پایدار در جهت تامین منابع جدید درآمدی پایدار
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مدیریت شهری پایدار ، درآمد های پایدار شهرداری ها
سال 1395
پژوهشگران فرزین محمودی پاتی

چکیده

این پژوهش در راستای تدوین و تبیین راهکارهای اجرایی مدیریت شهری پایدار در جهت تامین منابع جدید درآمدی پایدار برای شهرداری دابودشت مازندران به انجام رسیده است.