1403/05/04
فرشته ابوالحسنی نیارکی

فرشته ابوالحسنی نیارکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 011-35305157

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
الگوی رشد اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی فرشته ابوالحسنی نیارکی، هاشم قربانی (1397)
نوشته های طوسی در اخلاق: تحلیل جامع انتقادی فرشته ابوالحسنی نیارکی (1393)
مؤلفه های اعتماد در رابطه ی پزشک و بیمار امیر احمد شجاعی، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1391)
تحقق خارجی اعتماد در رابطه ی پزشک و بیمار امیر احمد شجاعی، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1391)
تحلیل اخلاق: «تقوی، ملکات، رفتار» امیر احمد شجاعی، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1390)
مقاله ارائه شده
تحلیل ابعاد و مصادیق عواطف و هیجانات اجتماعی در نهج البلاغه فاطمه آقاجانی، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1402)
نقش تفکر و خردورزی در تربیت اخلاقی انسان فرشته ابوالحسنی نیارکی، آیدا بهمنی (1402)
رشد شخصیت انسان، زمینه ساز سلامت اخلاقی در تعلیم و تربیت اسلامی بهناز درویشی، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1402)
مقایسه تطبیقی شهود در فلسفه اشراق و تجربه دینی در فلسفه دین فاطمه گلی پور، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1402)
بررسی تاریخی نقش قیاس عملی در رفتار، از ارسطو تا فلاسفه اسلامی (ابن سینا، طوسی و ملاصدرا) فاطمه جهانی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
ماهیت عقل و طریقه تفکر در نظام فلسفی حکیم سبزواری فاطمه شیخ، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1401)
آسیب شناسی متون موجود در آموزش فلسفه به دانش آموزان زهرا میردلیر، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1401)
تحلیل عقالانی راهکارهای نیل به عدالت اجتماعی از منظر نهج البالغه فاطمه وطن پور، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1401)
آثار بی عدالتی در جامعه اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه الناز شاکری، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1401)
تجرد نفس و معناداری زندگی از منظر مولانا و ملاصدرا پروانه دلاور، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1400)
نقش معنویت در الگوی سلامت نفس صدرایی سیده فاطمه میری، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی فرشته ابوالحسنی نیارکی (1400)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس فرشته ابوالحسنی نیارکی (1402)
دبیر علمی نشست بزرگداشت حکیم ملاصدرا فرشته ابوالحسنی نیارکی (1401)
کارگاه فلسفه درمانی یا درمان فلسفی فرشته ابوالحسنی نیارکی (1399)
کارگاه اخلاق پژوهش فرشته ابوالحسنی نیارکی (1399)
آشنایی با پایگاه ها و شبکه های علمی فرشته ابوالحسنی نیارکی (1399)
کارگاه هندسه دانشهای حدیثی فرشته ابوالحسنی نیارکی (1398)
کرسی نظریه‌پردازی
بررسی مبانی فکری پیشرفت تز دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی حمید رضا منیری حمزه کلایی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، هادی بیاتی، محمد اسماعیل قاسمی طوسی (1402)
تحلیل انگیزه‌های اخلاقی عشق به «دیگری» در آراء ملاصدرا فرشته ابوالحسنی نیارکی، کوکب دارابی، رمضان مهدوی آزادبنی، عیسی محمدی نیا (1402)
بررسی جایگاه معرفت شناختی باور های دینی در عصر پسامدرن رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، محمود دیانی، میلاد رضائی راد (1402)
دگردیسی تاریخی آموزه دوستی و محبت افلاطونی-ارسطویی در اندیشه فلاسفه دوره اسلامی محمود دیانی، رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، محمود خونمری (1401)
تامل هستی شناختی ابن سینا و استنباط وجود واجب: شیوه صدیقین فرشته ابوالحسنی نیارکی، محمود خونمری، رمضان مهدوی آزادبنی، محمود دیانی (1401)
سازوکار تحول اخلاقی انسان از منظر ملاصدرا محمود دیانی، رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، عباس بخشنده بالی (1401)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
آموزش مفاهیم دینی کودکان ونوجوانان با استفاده از تمثیلات فیلسوفان مسلمان الهام تقوی گنجی، فرشته ابوالحسنی نیارکی، عباس بخشنده بالی (1402)
ماهیت عقل و جایگاه آن در نظام فلسفی حکیم ملاهادی سبزواری فاطمه شیخ، فرشته ابوالحسنی نیارکی، رمضان مهدوی آزادبنی (1402)
بررسی عوامل موثر بر شخصیت از منظر ملاصدرا و رولومی سیده فاطمه میری، فرشته ابوالحسنی نیارکی، رمضان مهدوی آزادبنی (1401)
پیدایش و تحول شخصیت اخلاقی انسان از دیدگاه علامه طباطبایی بنفشه رمضانی، رمضان مهدوی آزادبنی، فرشته ابوالحسنی نیارکی (1401)

علایق پژوهشی

  • فلسفه اخلاق، اخلاق فلسفی اندیشمندان مسلمان، فلسفه کاربردی
بیشتر