10 فروردین 1402
اله بخش يزداني چراتي

اله بخش یزدانی چراتی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - دانشکده علوم ریاضی - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302471
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، مازندران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: حل عددی رده های از معادلات غیر خطی به کمک روش های اجزای محدود و حجم های محدود
 • فوق لیسانس ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: مساله فروشنده دوره گرد با فواصل 1 و 2
 • لیسانس ریاضی- کاربرد در کامپیوتر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1367 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: None
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni (2022) The Lowest-degree Stabilizer-free weak Galerkin Finite element method for Poisson equation on Rectangular and Triangular meshes international journal of nonlinear analysis and applications: 13; 83-94
3
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Rohollah Yousefian (2022) Numerical solution of nonlinear time-fractional Cable equation by finite volume element method Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 47; 55-69
4
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni, Mohammad Salman Cheichan (2022) A weak Galerkin/finite difference method for time-fractional biharmonic problems in two dimensions JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 410; 114195
5
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni, Mohammad Salman Cheichan (2021) A new P0 weak Galerkin finite element scheme for second-order problems Computational and Applied Mathematics: 40; 138-151
6
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Mortaza MohammadNejad Kiasari, Hossein Jafari (2021) A novel approach for solving time fractional nonlinear Fisher’s equation by using Chebyshev Spectral Collocation method Progress in Fractional Differentiation and Applications: 7; 97-102
7
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Mortaza MohammadNejad Kiasari (2020) A Chebyshev pseudo spectral method for solving fractional differential equations Proyecciones: Vol. 39, No 3; 719-729
8
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei, Elena Vazquez Cendon (2020) Using Finite Volume-Element Method for Solving Space Fractional Advection-Dispersion Equation Progress in Fractional Differentiation and Applications: 6; 55-66
9
Sasan Asadpour Galugahi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2019) Numerical Solution of the Lane-Emden Equations with Moving Least Squares Method Applications and Applied Mathematics-An International Journal: Vol. 14. Issue 2(December 2019); 776 – 762
10
ُSeyyed Ahmad Pourreza Ahmadi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2019) A New Integral Transform for Solving Higher Order Linear Ordinary Laguerre and Hermite Differential Equations International Journal of Applied and Computational Mathematics: 5(142); 1-7
11
اله بخش یزدانی چراتی، زهره عظیمی، محمود بدر کلوسا (1398) روش تفاضلات متناهی برای معادله غیرخطی فیشر کسری-زمان پدافند الکترونیکی و سایبری: ویژه نامه ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات; 193-195
12
Sasan Asadpour Galugahi, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hassan Hosseinzadeh (2019) Solving the general form of theEmden-Fowler equations with theMoving Least Squares method Journal of Mathematical Modeling: Vol. 7, No. 2; 231-250
13
ُSeyyed Ahmad Pourreza Ahmadi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2019) A New Integral Transform for Solving Higher Order Ordinary Differential Equations Nonlinear Dynamics and Systems Theory: 19(2); 243-252
14
Mahmod Badr Kalosa, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hossein Jafari (2018) Stability of a finite volume element method for the time-fractional advection-diffusion equation NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS: 34; 1459-1471
15
Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2017) A New Approach for Solving Grey Assignment Problems Optimal Control Applications and Methods: 2; 15-28
16
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Javad Vahidi, Saber Ghasempour (2016) Comparison Between Differential Transform Method and Taylor Series Method for Solving Linear and Nonlinear Ordinary Differential Equations International journal of mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC): 6(20); 2872-2877
17
Khosro Sayevand, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Fatemeh Arjang (2016) Cubic B-spline collocation method and its application for anomalous fractional diffusion equations in transport dynamic systems Journal of Vibration and Control: 22(9); 2173-2186
18
Seyed Hadi Nasseri, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, davood Darvishi salokolaei (2016) A Primal Simplex Algorithm for Solving Linear Programming Problem with Grey Cost Coefficients Journal of New Researches in Mathematics: 1; 115-135
مقاله ارائه‌شده
1
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Zohre Azimi (2022) The cubic trigonometric B-spline collocation method for the time-fractional stochastic advection diffusion The Third National Congress on Mathematics & Statistics, Iran, Gonbad kavous
2
اله بخش یزدانی چراتی، زهره عظیمی (1400) تاثیر کسر حجمی، عدد رینولدز و نرخ اتساع دیواره نفوذ پذیر بر جریان انتقال حرارت نانو سیال طلا-مس خون با استفاده از روش تجزیه آدومیان نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی، ایران¡ دامغان
3
اله بخش یزدانی چراتی، محمود بدر کلوسا، زهره عظیمی (1400) حل عددی معادله تلگراف کسری با روش اجزای حجمی محدود هشتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، ایران¡ کردستان
4
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni, Mohammad Salman Cheichan (2021) A P0 weak Galerkin finite element method for second-order problems 8th Seminar on Numerical Analysis and its Applications, Iran, Kurdistan
5
ُSeyyed Ahmad Pourreza Ahmadi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Zohre Azimi (2019) USE OF NEW INTEGRAL TRANSFORM IN CRYPTOGRAPHY Search Results Web results http://i4c2019.iust.ac.ir/ http://i4c2019.iust.ac.ir/i4c2019.iust.ac.ir › Home 4th International Conference on Combinatorics, Cryptography, Computer Science and Computing, Iran, Tehran
6
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei (2018) Finite volume element method to solve an advection equation 14th Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, Iran, Zanjan
7
Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Sasan Asadpour Galugahi (2018) Numerical solution of the general form of the Emden-Fowler equations with the Moving Least Squares method The 7th Seminar on Numerical Analysis and It's Applications, Iran, Kerman
8
اله بخش یزدانی چراتی، محمود بدر کلوسا (1397) Numerical solution of nonlinear time-fractional Burgers; equation by nite volume element method هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، ایران¡ کرمان
9
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Mahmod Badr Kalosa (2018) Stability and convergence of the cubic B-spline collocation method for time-fractional advection-diffusion equation The 7th Seminar on Numerical Analysis and It's Applications, Iran, Kerman
10
هنگامه شعبانی، اله بخش یزدانی چراتی، علی ولی نژاد (1395) پیاده سازی حل عددی معادله هلمهولتز دو بعدی به روش موجک-هم محلی به وسیله ی نرم افزار متلب اولین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات، ایران¡ نور
11
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Afshin Babaei, Maryam Ebrahimi Amiri (2016) An Algorithm Based on Crank- Nicolson Finite Difference Scheme and Conjugate Gradient Method for Time-Fractional Diffusion Equation First international conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Noor
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زهره عظیمی، اله بخش یزدانی چراتی، قاسم علیزاده افروزی (1396) روش اجزای محدود گالرکین ضعیف اصلاح شده برای حل معادلات پواسن مرتبه دوم
2
مرضیه خضرایی، ماشاء اله متین فر، اله بخش یزدانی چراتی (1395) M- ماتریس و خواصی از آن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی
3
4
مریم ابراهیمی امیری، اله بخش یزدانی چراتی، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1395) بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی
5
مریم ابراهیمی امیری، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی، سمیه نعمتی (1395) بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی
6
عارف کوهزادی، اله بخش یزدانی چراتی، روح اله یوسف پور (1395) استفاده از الگوریتم ِنیک برای حل دستگاه غیر خطی مسائل مقدار مرزی مرتبه دو
7
صابر قاسم پور، اله بخش یزدانی چراتی، حسین جعفری، جواد وحیدی (1395) بررسی و مقایسه روش های تجزیه آدومیان و اختلال هموتوپی
8
رحمت سلطانی، حسین جعفری، اله بخش یزدانی چراتی، دومیترو بالینو (1395) حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزیی با مرتبه معمولی و کسری به کمک روش انتگرال اول
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
اله بخش یزدانی چراتی (1401) دوگونه شماری، اثبات بعضی از اتحادهای ترکیبیاتی دانشکده علوم ریاضی
2
اله بخش یزدانی چراتی (1395) بزرگ داشت روز جهانی پی دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ریاضی

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: محمود بدر کلوسا
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: حل معادلات کسری با استفاده از روش اجزای حجم محدود
 • نام و نام خانوادگی: زهره عظیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی
  پایان نامه: روش اجزای محدود گالرکین ضعیف اصلاح شده برای حل معادلات پواسن مرتبه دوم
 • نام و نام خانوادگی: نوید مجاهد باغبادرانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: حل معادله فرارفت-پراکندگی کسری غیر همگن با استفاده از روش حج م متناهی و مواز ی سازی با کمک کارت گرافیکی
 • نام و نام خانوادگی: مرتضی محمدنژاد کیاسری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: حل عددی رده ای از معادلات دیفرانسیل کسری با روش طیفی چبیشف
 • نام و نام خانوادگی: روح اله یوسفیان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: بررسی برخی از روش های گسسته سازی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس دانشکده علوم ریاضی (1397 - اکنون)
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه (1393 - 1394)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ریاضی (1389 - 1393)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر