1403/05/03
اله بخش یزدانی چراتی

اله بخش یزدانی چراتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0002-3352-5829
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189309801
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر ایران
تلفن: 01135302471

تحصیلات

 • کارشناسی ریاضی- کاربرد در کامپیوتر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1367 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: None
 • کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات ، دانشگاه تهران ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان رساله: مساله فروشنده دوره گرد با فواصل 1 و 2
 • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، مازندران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: حل عددی رده های از معادلات غیر خطی به کمک روش های اجزای محدود و حجم های محدود
بیشتر

دروس

کارشناسی
کارشناسی ارشد

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Performance of GRKM-method for solving classes of ordinary and partial differential equations of sixth-orders Mohammed Sahib Mechee, Murtadha Abduljawad Kadhim, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2024)
Solving Fractional Optimal Control-Affine Problems via FractionalOrder Hybrid Jacobi Functions Zeinab Barary Darzinaghib, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Somayeh Nemati (2024)
Generalized RKM methods for solving fifth-order quasi-linear fractional partial differential equation Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Murtadha Abduljawad Kadhim, Mohammed Sahib Mechee (2024)
Generalized RKM Method for Solving Sixth-Order Fractional Ordinary Differential Equations Murtadha Abduljawad Kadhim, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Mohammed Sahib Mechee (2024)
A weak Galerkin/finite difference method for time-fractional biharmonic problems in two dimensions Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni, Mohammad Salman Cheichan (2022)
A new P0 weak Galerkin finite element scheme for second-order problems Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni, Mohammad Salman Cheichan (2021)
A novel approach for solving time fractional nonlinear Fisher’s equation by using Chebyshev Spectral Collocation method Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Mortaza MohammadNejad Kiasari, Hossein Jafari (2021)
A Chebyshev pseudo spectral method for solving fractional differential equations Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Mortaza MohammadNejad Kiasari (2020)
Using Finite Volume-Element Method for Solving Space Fractional Advection-Dispersion Equation Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei, Elena Vazquez Cendon (2020)
Numerical Solution of the Lane-Emden Equations with Moving Least Squares Method Sasan Asadpour Galugahi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2019)
A New Integral Transform for Solving Higher Order Linear Ordinary Laguerre and Hermite Differential Equations ُSeyyed Ahmad Pourreza Ahmadi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2019)
روش تفاضلات متناهی برای معادله غیرخطی فیشر کسری-زمان اله بخش یزدانی چراتی، زهره عظیمی، محمود بدر کلوسا (1398)
Solving the general form of theEmden-Fowler equations with theMoving Least Squares method Sasan Asadpour Galugahi, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hassan Hosseinzadeh (2019)
A New Integral Transform for Solving Higher Order Ordinary Differential Equations ُSeyyed Ahmad Pourreza Ahmadi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2019)
Stability of a finite volume element method for the time-fractional advection-diffusion equation Mahmod Badr Kalosa, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hossein Jafari (2018)
A New Approach for Solving Grey Assignment Problems Seyed Hadi Nasseri, davood Darvishi salokolaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2017)
A Primal Simplex Algorithm for Solving Linear Programming Problem with Grey Cost Coefficients Seyed Hadi Nasseri, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, davood Darvishi salokolaei (2016)
A computational method for fuzzy Volterra-Fredholm integral equations Hossein Attari, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2011)
A finite volume element method for finding positive solutions of semilinear elliptic Dirichlet problems Hassan Hosseinzadeh, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2011)
Application of Adomian Decomposition Method for Solving Impulsive Differential Equations Hassan Hosseinzadeh, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2011)
MINIMAX INEQUALITY FOR A SPECIAL CLASS OF FUNCTIONALS AND ITS APPLICATION TO EXISTENCE OF THREE SOLUTIONS FOR A DIRICHLET PROBLEM IN ONE-DIMENSIONAL CASE Ghasem Alizadeh Afrouzi, shapour heidarkhani, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2010)
Fuzzy Primal Simplex Algorithms for Solving Fuzzy Linear Programming Problems Nezamoddin Mahdavi Amiri, Seyed Hadi Nasseri, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2009)
Application of He’s variational iteration method for solving seventh order Sawada-Kotera equations Hossein Jafari, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Javad Vahidi, D D Ganji (2008)
مقاله ارائه شده
Investigating Banhatti indices with m-polynomial approach on silicate ََAzizollah Babaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Rohollah Yousefpour (2023)
حل عددی معادله تلگراف کسری با روش اجزای حجمی محدود اله بخش یزدانی چراتی، محمود بدر کلوسا، زهره عظیمی (1400)
A P0 weak Galerkin finite element method for second-order problems Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hamid Momeni, Mohammad Salman Cheichan (2021)
USE OF NEW INTEGRAL TRANSFORM IN CRYPTOGRAPHY ُSeyyed Ahmad Pourreza Ahmadi, Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Zohre Azimi (2019)
Finite volume element method to solve an advection equation Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei (2018)
Numerical solution of the general form of the Emden-Fowler equations with the Moving Least Squares method Hassan Hosseinzadeh, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Sasan Asadpour Galugahi (2018)
Numerical solution of nonlinear time-fractional Burgers; equation by nite volume element method اله بخش یزدانی چراتی، محمود بدر کلوسا (1397)
برگزاری همایش
سخنرانی
بزرگ داشت روز جهانی پی اله بخش یزدانی چراتی (1395)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
زیست عفیفانه اله بخش یزدانی چراتی (1402)
اقتصاد دریا، چالش ها و راهکارها اله بخش یزدانی چراتی (1401)
چهارمین دوره مسابقات ملی استادشو اله بخش یزدانی چراتی (1399)
The First Workshop on Finite Element Method for PDEs Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2016)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در انجمن اله بخش یزدانی چراتی (1402)
عضویت انجمن ریاضی ایران اله بخش یزدانی چراتی (1395)
پایان نامه
مسائل مقدار مرزی آمیخته و روش هممحلی چبیشف برای معادلات دیفرانسیل معمولی کسری نوع کاپاتو بتول ابراهیم طهرانی، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی (1402)
کاربرد توابع هایبرید ژاکوبی مرتبه کسری برای حل معادلات دیفرانسیل کسری زینب براری درزی‌نقیب، سمیه نعمتی، اله بخش یزدانی چراتی (1402)
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی با استفاده از روش تفاضل متناهی غیر استاندارد سید حسین موسوی، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی (1402)
کاربرد روش‌های هم محلی برای حل مسائل مقدار پایانی کسری Masoumeh Asghari, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Somayeh Nemati (2023)
Application of Walsh function for solving time-fractional Burgers Equation Abbas Allawi Jassani, Somayeh Nemati, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2023)
Study on numerical methods for solving nonlinear functional Volterra-Urysohn integral equations Zahraa Kareem Hayder, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Somayeh Nemati (2023)
Pseudo-spectral method for the nonlinear regularized long wave equation Seema Alrobaei, Somayeh Nemati, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2022)
Application of finite volume method for the numerical study of heat flow in one or two dimensions Mohammad Feriji, Afshin Babaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2022)
Applications of Spectral Collocation Methods in Fractional Diffusion Equations Mohammed Al haideri, Afshin Babaei, Allah Bakhsh Yazdani Cherati (2022)
روش اجزای محدود گالرکین ضعیف اصلاح شده برای حل معادلات پواسن مرتبه دوم زهره عظیمی، قاسم علیزاده افروزی، اله بخش یزدانی چراتی (1396)
M- ماتریس و خواصی از آن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی مرضیه خضرایی، اله بخش یزدانی چراتی، ماشاء اله متین فر (1395)
بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی مریم ابراهیمی امیری، سمیه نعمتی، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی (1395)
بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی مریم ابراهیمی امیری، سمیه نعمتی، اله بخش یزدانی چراتی، افشین بابائی (1395)
استفاده از الگوریتم ِنیک برای حل دستگاه غیر خطی مسائل مقدار مرزی مرتبه دو عارف کوهزادی، روح اله یوسف پور، اله بخش یزدانی چراتی (1395)
بررسی و مقایسه روش های تجزیه آدومیان و اختلال هموتوپی صابر قاسم پور، جواد وحیدی، حسین جعفری، اله بخش یزدانی چراتی (1395)
حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزیی با مرتبه معمولی و کسری به کمک روش انتگرال اول رحمت سلطانی، دومیترو بالینو، اله بخش یزدانی چراتی، حسین جعفری (1395)

علایق پژوهشی

 • حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی
بیشتر

دانشجویان

 • روح اله یوسفیان
  نام: روح اله یوسفیان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: بررسی برخی از روش های گسسته سازی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری
 • مرتضی محمدنژاد کیاسری
  نام: مرتضی محمدنژاد کیاسری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: حل عددی رده ای از معادلات دیفرانسیل کسری با روش طیفی چبیشف
 • نوید مجاهد باغبادرانی
  نام: نوید مجاهد باغبادرانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: حل معادله فرارفت-پراکندگی کسری غیر همگن با استفاده از روش حج م متناهی و مواز ی سازی با کمک کارت گرافیکی
 • زهره عظیمی
  نام: زهره عظیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی کاربردی
  پایان نامه: روش اجزای محدود گالرکین ضعیف اصلاح شده برای حل معادلات پواسن مرتبه دوم
 • محمود بدر کلوسا
  نام: محمود بدر کلوسا
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: ریاضی کاربردی
  رساله: حل معادلات کسری با استفاده از روش اجزای حجم محدود
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس دانشکده علوم ریاضی (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه (1393 - 1394)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ریاضی (1389 - 1393)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر