29 اسفند 1401
سعيد راسخي

سعید راسخی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه اقتصاد انرژی، مدیر گروه
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد ریاضی و بین الملل و اقتصاد انرژی
تلفن: 01135302562
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد بین الملل و ریاضی (1374 - 1381)
  • فوق لیسانس اقتصاد انرژی و بازاریابی بین الملل (1371 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اقتصاد بین الملل
  • اقتصاد انرژی
  • اقتصاد ریاضی
  • اقتصاد منابع و محیط زیست
  • اقتصاد صنعت
  • اقتصاد مالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سعید راسخی، مائده کریمی (1401) تجارت آب مجازی ایران با کشورهای مستقل مشترک المنافع مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 11(42); 109-134
2
مریم خلیلی اصل، فرهاد خداداد کاشی، سعید راسخی، سمیه شاه حسینی (1400) اثر صرفه های مقیاس و تنوع بر صادرات صنعت خودروی ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: 6(5); 69-90
3
معین نقشبندی، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1400) بازنگری رابطه ی میان شدت انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران؛ شواهدی جدید بر پایه رهیافت خودرگرسیون برداری پانلی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 13شماره 4; 1-23
4
سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان، عبدالله رستمی (1400) آیا مهاجرت ایرانی ها موجب کاهش تجارت درون صنعت کشور شده است؟ مدلسازی اقتصاد سنجی: 6 (4); 125-150
5
Saeed Rasekhi, Roya Saedi, Nafiseh Yadmellat, Seyed Abas Hoseini (2021) Trade potentials of Iran and CIS Journal of International Marketing Modeling: 2 (1); 18-30
6
گل جمال نظری قوجق، سعید راسخی (1399) رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه ی منتخب فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی: 4 (14); 69-88
7
مریم خلیلی اصل، فرهاد خداداد کاشی، سمیه شاه حسینی، سعید راسخی (1399) تأثیر صرفه های مقیاس و تنوع محصول بر تجارت خارجی و بررسی رابطه علیت بین آن ها: مطالعه موردی صنایع کارخانه ای ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 28 (95); 381-411
8
Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi (2020) Analyzing the Impact of Leverage Rate on Export Survival: The Case of Iranian Firms journal of money and economy: Vol. 15, No. 1; 25-34
9
زهرا مژده، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399) اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف پذیر تحقیقات اقتصادی: دوره 55 - شماره2; 411-436
10
سعید راسخی، رویا ساعدی، سید عباس حسینی (1399) ارزیابی تراز اقلام امتیازی توافق نامه ایجاد ترتیبات تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا سیاست و روابط بین الملل: 4; 79-110
11
سعید راسخی، گل جمال نظری قوجق (1399) اثر تجارت درون صنعت بر نرخ تورم در ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: 5(2); 119-146
12
یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399) بررسی اثرات آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد: سال هفتم،شماره 1; 91-116
13
سیده ساجده پورمحمدی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1399) اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم مدلسازی اقتصادی: شماره 1 ،پیاپی 49; 73-88
14
Zahra Sheidaee, Saeed Rasekhi (2020) Tariff Pass-through and Firm’s Productivity: A Case Study of Iran Iranian Economic Review: 24 (2); 353-370
15
مریم خلیلی اصل، سعید راسخی، سمیه شاه حسینی (1398) بررسی اثرات رفاهی تنوع در واردات کشور ایران فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی: 3 (9); 7-18
16
17
Saeed Rasekhi, Iman Cheratian (2019) The Dynamic Effects of Export and Technological Changes on Relative Wages Iranian Economic Review: 23 (4); 963-992
18
Saeed Rasekhi, nasim nabavi (2019) The Effect of Derivative Instruments on the Contagion of Stock Markets in Developing Countries journal of money and economy: 14(4); 475-494
19
Saeed Rasekhi, Zahra Sheidaee (2019) An empirical analysis of strategic competition and exchange rate pass-through iranian journal of economic studies: 8 (1); 119-136
20
Saeed Rasekhi, Iman Cheratian, Alireza Pourfaraj (2019) Does Firm Size Affect Worker Earnings? Case of Iranian Manufacturing Enterprises institutions and economies: 11 (3); 119-143
21
اکرم آزادی، کامران عادلی، سعید راسخی (1398) بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371) صنایع چوب و کاغذ ایران: 10 (1); 125-141
22
حسن حیدری، پریسا جوهری، سعید راسخی، حمیدرضا فعالجو (1398) آزمون فرضیه ناهمگنی عاملین بازار با استفاده از مدل STAR با تابع انتقال چند متغیره (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: 12 (41); 83-99
23
Afsaneh Kazemi Mehrabadi, Vahid Taghinezhadomran, mohammad valipour khatir, Saeed Rasekhi (2019) Forecasting Industrial Production in Iran: A Comparative Study of Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System iranian journal of economic studies: 8; 53-68
24
سیده ساجده پورمحمدی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1397) توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 13، شماره 26; 13-32
25
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، یلدا مصطفی پور (1397) اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: سال 7 شماره 28; 61-87
26
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi, Seyed Peyman Asadi (2019) The Monetary Policy, Credit Constraint and Spatial Distribution of Economic Activity: A Contribution of New Economic Geography Iranian Economic Review: 23 (1); 1-27
27
رحمان سعادت، اسماعیل ابونوری ، سعید راسخی، محمدرضا مردانی (1397) اثر بازار داخلی بر صادرات و تولید صنایع کارخانه ای ایران مدلسازی اقتصادی: 12 (43); 163-183
28
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1397) بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم نوآوری و ارزش آفرینی: 7 (13); 55-78
29
سعید راسخی، رویا ساعدی (1397) تحلیل اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده سوخت پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران: 7 (28); 83-104
30
31
Zeinab Mousavi, Saeed Rasekhi, Mina Golestani, Ali Imani (2018) STUDYING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS IN PHARMACEUTICAL SECTOR IN SELECTED DEVELOPED COUNTRIES Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research: 11 (3); 451-460
32
محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) مدل ساختاری-تفسیری سطح بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران سیاست علم و فناوری: 3; 77-94
33
هومن شبابی، محمود یحیی زاده فر، سعید راسخی، میثم شیرخدایی (1396) تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه مدیریت توسعه فناوری: 5 (3); 105-142
34
سعید راسخی، زهرا شیدایی، سید پیمان اسدی (1396) انتقال هزینه در صنایع کارخانه ای ایران فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی: 1 (1); 39-50
35
یحیی کامیابی، سعید راسخی، سیده زهرا نصیری (1396) شاخص تمایلات سرمایه گذار و قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی پژوهشنامه اقتصاد کلان: شماره 24 نیمه ی دوم 96; 149-171
36
Saeed Rasekhi, mahsome ramezani (2017) The Nexus between Economic Growth and Intra-Industry Trade international journal of business and development studies: 9(1); 47-66
37
سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان، رزا عالمیان (1396) اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب پژوهشنامه بیمه: 32; 41-60
38
مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، سعید راسخی (1396) بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بقای شرکت های تازه وارد با استفاده از تابع هازارد پژوهش های نوین در تصمیم گیری: 2; 217-239
39
Jaber Bahrami, Mosayeb Pahlavani, Reza Roshan, Saeed Rasekhi (2017) Adjusting Consumption Based Capital Asset Pricing Model within the Framework of an Open Economy: The Case of Iran International Journal of Economics and Financial Issues: 7(3); 309-317
40
سعید راسخی، میر عبداله حسینی (1396) ارزیابی همگرایی اقتصادی منطقه ای حوزۀ دریای خزر مطالعات اوراسیای مرکزی: 10; 67-83
41
سعید راسخی، ثریا محمدی (1396) اثر گردشگری بر توزیع درآمد برای کشورهای دی‏ هشت مجلس و راهبرد: 24; 309-336
42
سعید راسخی، ثریا محمدی (1396) عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر مطالعات مدیریت گردشگری: 12; 63-81
43
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، میلاد شهرازی (1396) آزمون حباب‏های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‏‎‏های ریشه واحد RTADF تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 7; 7-29
44
جابر بهرامی، مصیب پهلوانی، رضا روشن، سعید راسخی (1396) بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی ها در چهارچوب یک مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف نظریه های کاربردی اقتصاد: 4; 59-86
45
سعید راسخی، سید پیمان اسدی، مائده کیانی (1395) مدلسازی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: 4(1); 33-58
46
سعید راسخی، میلاد شهرازی، زهرا میلا علمی (1395) تعیین دوره‎های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 13; 25-55
47
Saeed Rasekhi, Zahra Sheidaee, Seyed Peyman Asadi (2016) A causal relationship between trade efficiency and economic efficiency: Evidence from dynamic simultaneous equations models Journal of International Trade & Economic Development: n; 1-15
48
سعید راسخی (1395) عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران اقتصاد و تجارت نوین: 11; 103-126
49
Saeed Rasekhi, Majid Rastegar (2016) Policy Time-Inconsistency: A Comparison of Managed Floating Exchange Rate and Controlled Exchange Rate Regimes journal of money and economy: 11(4); 351-373
50
سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، جباری خشکرودی وجیهه (1395) عوامل تعیین کننذه رقابتپذیزی ایزان در بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 8; 17-45
51
سعید راسخی، میلاد شهرازی، زهرا شیدایی، مریم جعفری، زهرا دهقان (1395) ارتباط کارایی اقتصادی و کارایی زیست‎محیطی: شواهد جدید برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‎یافته پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 24; 31-56
52
Saeed Karimi Petanlar, Saeed Rasekhi, Somayeh Ebrahimzadeh (2016) The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in Tourism Industry: A Case Study of Selected Countries International Journal of Management, Accounting and Economics: 3; 459-472
53
سعید راسخی، سعیده حاجی حسینی (1395) اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد:یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 12; 53-74
54
سعید راسخی، سید پیمان اسدی، زهرا شیدایی (1395) پویایی رابطه ریسک- بازده در بازار سهام ایران: شواهد جدید با به کارگیری الگوی GARCH-JUMP پژوهش های اقتصادی ایران: 21; 59-83
55
Saeed Rasekhi, Zahra Mila Elmi, Milad Shahrazi (2016) Price Bubbles Spillover among Asset Markets: Evidence from Iran Iranian Economic Review: 20; 501-523
56
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، ثریا محمدی (1395) اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 16; 71-94
57
سعید راسخی، میلاد شهرازی ، زهرا علمی (1395) تعیین دوره های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه اقتصاد مقداری: 13(3); 25-55
58
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، ثریا محمدی (1395) اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 5(16); 71-94
59
سعید راسخی، میلاد شهرازی ، زهرا شیدایی ، مریم جعفری ، زهرا دهقان (1395) رابطه‎ی کارایی اقتصادی و کارایی زیست‎محیطی: شواهد جدید برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‎یافته فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی: 24(78); 31-56
60
سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وجیهه جباری (1395) عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 8(2); 17-45
61
سعید راسخی، مجتبی منتظری (1394) اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم (STR) تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 6; 7-31
62
سعید راسخی، میر عبداله حسینی (1394) ارزیابی مزیت تولیدی شمش آلومینیوم ایران با روش هزینه منابع داخلی بررسی های بازرگانی: 13; 25-47
63
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، المیرا ذبیحی لهرمی (1394) چرخه های تجاری و حمایت واردات : مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 23; 93-114
64
Saeed Rasekhi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Ali Ehsani, Elmira zabihi lahrami (2016) The Effect of Business cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries international journal of business and development studies: 6(2); 19-40
65
Saeed Rasekhi, , (2016) Price Bubbles Spillover among Asset Markets: Evidence from Iran Iranian Economic Review: 20(4); 501-523
66
Saeed Rasekhi, , (2016) A causal relationship between trade and economic efficiency: Evidence from Dynamic simultaneous equations models The Journal of International Trade & Economic Development: ; 1 _ 15
67
Saeed Rasekhi, sorayya mohammadi (2015) The Relationship between Tourism and Environmental Performance: The Case of Caspian Sea Nations iranian journal of economic studies: 4; 51-80
68
زهرا میلا علمی، اسماعیل ابونوری، سعید راسخی، محمد مهدی شهرازی (1393) اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران مدلسازی اقتصادی: 26; 57-73
69
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، سپیده حسینی (1393) عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در حال توسعه ی منتخب برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 8; 69-86
70
Mohammad Mahdi Shahrazi, Zahra Mila Elmi, Esmaiel Abounoori, Saeed Rasekhi (2014) The Influence of Structural Changes in Volatility on Shock Transmission and Volatility Spillover among Iranian Gold and Foreign Exchange Markets Iranian Economic Review: 18; 73-86
71
Saeed Rasekhi, , , (2013) Regional spillover research and development investment: A geographically weighted regression approach African Journal of Business and Management (ISI indexed): 7(33); 3212 – 3219
72
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، زهرا کیان ارثی، میلاد شهرازی (1392) رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 10; 99-118
73
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، سامان قادری (1392) اندازه گیری هزینه ی تعدیل؛ مطالعه ای موردی برای بازار کار صنعتی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 16; 53-78
74
سعید راسخی (1392) اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 2(7); 1 . 17
75
76
سعید راسخی، زهرا علمی ، سامان قادری (1392) اندازه گیری هزینه تعدیل: یک مطالعه موردی برای بازار کار صنعتی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 8(16); 53-78
77
Saeed Rasekhi, (2013) An Application of Neural Network and Hidden Markov Model: A Case Study for Euro Dollars Exchange Rate International Journal of Economics and Management Engineering: 3(5); 169-175
78
79
Saeed Rasekhi, (2013) Marginal Intra-Industry Trade and Employment Reallocation: The Case Study of Iran's manufacturing industries Journal of Industry, Competition and Trade: 13(3); 417-429
80
سعید راسخی، احمد احمدپور ، زهرا نصیری (1392) تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدینگی دانش حسابداری و حسابرسی: 2(5); 85-98
81
سعید راسخی، حمد جعفری صمیمی ، سمیه صادقی (1392) یکپارچگی تجاری, تخصص گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا مدلسازی اقتصادی: 21; 1 . 19
82
سعید راسخی، سامان قادری (1391) اثر تجارت درون صنعت حاشیه ای بر تخصیص مجدد مازاد شغلی در صنایع کارخانه ­ای ایران تحقیقات اقتصادی: 47(4); 41-59
83
Saeed Rasekhi, (2012) Wage Inequality in Developing Countries: An Examination of New Economic Geography Theory iranian journal of economic studies: Vol. 1, No. 2; 49-67
84
Saeed Rasekhi, (2012) An Impact of Globalization on Gender Wage Inequality: A case Study of Selected Developing Countries international journal of business and development studies: 4(1); 27-40
85
Saeed Rasekhi, , (2012) Bilateral J Curves between Iran and its selected European Partners Elixir Inter: 53; 11709-11714
86
سعید راسخی، مهدی شهرازی (1391) آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران دانش و توسعه (اقتصاد پولی و مالی): 19(4); 119-139
87
Saeed Rasekhi, (2012) Econophysics from Theory to Application: A Case Study of Iran International Journal of Economics and Management Engineering: 2(4); 51-145
88
89
Saeed Rasekhi, (2012) Marginal intra-industry trade and adjustment costs: the case study of Iran’s manufacturing industries Int. J. Economics and Business Research: Vol. 4, No. 1/2; 35–43
90
سعید راسخی، مرضیه دیندار رستمی (1391) ساختار فضایی دستمزد صنعتی ایران: یک مطالعه بین کشوری فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین: 23,24; 29-47
91
92
Saeed Rasekhi, (2012) J Curve: A Case Study for Iran International Journal of Advances in Management and Economics: 1; 9 _ 13
93
94
سعید راسخی، امیر خانعلی پور (1391) تورم, رشد, نااطمینانی تورم و رشد در ایران: کاربردی از مدل گارچ چند متغیره پژوهشنامه اقتصاد کلان: 13; 13-38
95
سعید راسخی، میلاد شهرازی ، محمدرضا عبدللهی (1391) اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 7; 149-167
96
سعید راسخی، مرضیه دیندار رستمی (1391) شکاف دستمزد در استان های ایران: کاربردی از جغرافیای جدید اقتصادی فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی: 20(64); 47-64
97
98
99
100
سعید راسخی، امیر خانعلی پور (1390) آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند­مدت است؟ فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی: 1; 101-132
101
سعید راسخی، سامان قادری (1390) فرضیه تعدیل آرام: یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران پژوهش های اقتصادی ایران: 48; 87-108
102
Saeed Rasekhi, , , (2011) Application of Genetic Algorithms in the Fundamental and Technical Models of Exchange Rate Optimization: A Case Study for Iran World Applied Science Journal (ISI and Scopus Indexed): 14(1); 98-107
103
Saeed Rasekhi, , , (2011) Technical Modeling Exchange Rate by using Genetic Algorithm: A Case Study of European countries Australian Journal of Basic and Applied Sciences(ISI and Scopus Indexed): 5(9); 1908-1915
104
Saeed Rasekhi, (2011) Technical Modeling Exchange Rate by Using Genetic Algorithm: A Case Study of the Iran’s Rial against the EU Euro African Journal of Business and Management (ISI indexed): 5(34); 13084-13088
105
Saeed Rasekhi, (2011) Fundamental Modeling Exchange Rate Using Genetic Algorithm: A Case Study of European countries Journal of Economics and Behavioral Studies: 3(6); 352-359
106
سعید راسخی، زینب یزدانی (1389) اثر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرمای ایران مطالعات اقتصادی دانشگاه آزاد شیراز: 2; 53-66
107
سعید راسخی، محمد کاشانی پور ، بیژن نقی نژاد ، امیر رسائیان (1389) محدودیت های مالی و حساسیت های سرمایه گذاری به جریان های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران پیشرفت های حسابداری: 2; 51-74
108
سعید راسخی، زهرا حسینی (1389) ارزشگذاری مشروط کیفیت آب آشامیدنی: یک مطالعه موردی برای پل سفید مدلسازی اقتصادی: 4(1); 55-71
109
110
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی ، اکبر زمانی (1388) مبانی نظری اثر آزادسازی اقتصادی بر تجارت درون صنعت(یک مطالعه موردی برای ایران) تحقیقات اقتصادی: 44(86); 39-62
111
سعید راسخی، سعید کریمی پتانلار، مجتبی احسانی (1388) بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS پژوهش های اقتصادی ایران: 13(39); 147-166
112
سعید راسخی، المیرا ذبیحی (1388) رقابت پذیری صنعت فلزات اساسی ایران فصلنامه پژوهشهای اقتصادی: 9(2); 47-72
113
سعید راسخی، امید رنجبر (1388) اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مجله دانش و توسعه: 16(27); 1 _ 22
114
سعید راسخی، امید رنجبر (1388) اثر درجه باز بودن تجارت روی سرعت همگرایی: شواهدی از گروه دی هشت نامه مفید: 15(1); 109-134
115
سعید راسخی، امیر خانعلی پور (1388) تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام(مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) پژوهش های اقتصادی ایران: 13(40); 29-57
116
سعید راسخی (1388) ساختار تکنولوژیکی صادرات ایران مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان: 8(29); 77-98
117
118
سعید راسخی (1387) تجارت درون صنعت ایران و اتحادیه اروپا پژوهشنامه بازرگانی: 12(46); 63-88
119
سعید راسخی (1387) عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران پژوهش های اقتصادی ایران: 10(34); 31-55
120
سعید راسخی، المیرا ذبیحی (1387) مزیت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی: 28; 31-54
121
سعید راسخی، المیرا ذبیحی (1387) مزیت قابتی در صنعت پتروشیمی ایران طی دوره زمانی 85-1381 تحقیقات اقتصادی: 84; 93-118
122
123
124
Saeed Rasekhi (2008) A Study of Intra Industry Trade in Agricultural Products of Iran American-Euroasian Journal of Agri & Environ Sci (ISI indexed): 2 (Supple 1); 12 _ 19
125
126
127
128
سعید راسخی، خسرو پیرایی ، حسین داوری (1385) اقتصاد حمایت در نظام های تجاری فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی: 6(20); 109-134
129
سعید راسخی (1383) قش ساختار بازار در تجارت خارجی فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی: 4(13); 13-37
130
سعید راسخی (1383) دینامیسم صادرات غیر نفتی ایران فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی: 4(15); 39-57
131
سعید راسخی، اکبر نفری (1381) عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت در کشورهای در حال توسعه پژوهش های اقتصادی ایران: 11; 55-93
132
سعید راسخی، اکبر نفری (1381) برآورد میزان تجارت درون صنعت در ایران پژوهشنامه بازرگانی: 25; 1 _ 20
مقاله ارائه‌شده
1
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، شهریار زروکی (1399) اثر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران (کاربردی از روش چرخهای مارکوف) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، ایران¡ بابل
2
یوسف عیسی زاده روشن، سعید راسخی، پژمان خانلرزاده (1398) اثر درجه باز بودن تجاری بر نوسانات تورم:شواهدی از کشور های در حال توسعه سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
3
مجید آقایی، سعید راسخی، سارا رنجبر (1398) توسعه مالی و رشد اقتصادی: بررسی نقش سرمایه گذاری سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
4
یوسف محنت فر، سعید راسخی، یونس عبدی (1396) برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت ایران نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
5
سعید راسخی (1394) منابع انرژی حوزه دریای خزر: فرصت ها و چالش های پیش روی ایران همایش ملی مطالعات حوزه دریای خزر، ایران¡ بابلسر
6
سعید راسخی، سیده سهیلا میری لداری (1394) اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت داروی کشورهای منتخب اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، ایران¡ تبریز
7
سعید راسخی، شیما خبره، ایمان رمضان پور (1394) اثر فضای کسب و کار بر کارآفرینی: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، شهریار زروکی (1399) اثر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران (کاربردی از روش چرخه ای مارکوف) دانشگاه مازندران
2
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، شهریار زروکی، یلدا مصطفی پور (1397) اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد (کاربردی از روش خود رگرسیون آستانه ای) دانشگاه مازندران
3
پایان‌نامه
1
موسی اقاجانی حاجی، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1400) تاثیر توسعه نهادیبر پیچیدگی اقتصادی کشور های تولید کننده نفت
2
3
4
5
معین نقشبندی، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1397) اثر شدت انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در استانهای ایران
6
فاطمه قنبر پور، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1397) اثر صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های برنامه چش انداز 1401
7
اکرم خواجه پور، مرتضی دوستی، سعید راسخی، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی (1396) ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی کشور
8
یونس عبدی، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1396) قیمت گذاری رمزی برق در بخش صنعت ایران
9
حامد فیروز جایی، یوسف محنت فر، سعید راسخی (1396) عوامل موثر بر منابع بیمه آسیا در استان مازندران
10
11
پروین ملکی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1394) تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر توزیع درآمد :مطالعه موردی اقتصاد ایران
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران (1395 - 1399)
  • معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1389 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

عكس 1 عكس 2 عكس 3