1403/05/04
حکیمه السادات شریف زاده خاوری

حکیمه السادات شریف زاده خاوری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9113542460

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه‌ی آن با رسانه‌های ارتباط جمعی (با تاکید بر فضای مجازی) مهران کریمی فیروزجایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، زینب کرمخانی (1402)
واکاوی مؤلفه های هویت یابی در نظریه انسان به منزله عامل فاطمه رهبری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، میمنت عابدینی بلترک (1400)
بررسی عوامل موثر بر رفتارهای زیست محیطی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) حسین میرزایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، مریم سهرابی (1400)
اصول و روش های تربیتی مسئولیت پذیری در آموزه های اسلامی فاطمه داداشی، حجت صفار حیدری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1397)
بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود حکیمه السادات شریف زاده خاوری، سیداحمد میرمحمدتبار، صمد عدلی پور (1396)
تاثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی حکیمه السادات شریف زاده خاوری، فرشته باعزت، حمیده جلالیان راد (1395)
بررسی نقش استفاده از فناوریهای نوین (ماهواره و اینترنت) بر هویت دینی دانش آموزان حکیمه السادات شریف زاده خاوری، سیداحمد میرمحمدتبار، مریم سهرابی (1395)
فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به اخلاق کار اسلامی حکیمه السادات شریف زاده خاوری، سیداحمد میرمحمدتبار، مریم سهرابی (1395)
ماهیت فهم در دیدگاه اشلایرماخر و ابعاد روان شناختی و تربیتی آن حکیمه السادات شریف زاده خاوری، رسول یحیی زاده (1395)
بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی عطار نیشابوری و افلوطین حکیمه السادات شریف زاده خاوری، غلامرضا پیروز، مهدی نوروز، سیده فاطمه صغری باقری (1391)
رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه فرشته باعزت، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1391)
مقاله ارائه شده
بررسی رابطه آموزش مجازی و عدالت آموزشی در دوران کرونا حکیمه السادات شریف زاده خاوری، لیدا استادی قادیکلایی (1401)
ارتباط اخلاق حرفه ای معلّمی و آموزش مجازی حکیمه السادات شریف زاده خاوری، محدّثه صاحبی بهنمیری (1401)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
آشنایی با سامانه ژیرو: پژوهشی، ترفیع و پایه تشویقی حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
نشریات
عضویت در هیات تحریریه کاوشهای فلسفه دین حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
پایان نامه
نقد و بررسی آراء فلسفی و روانشناختی و تربیتی پیاژه مونا کرمی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، حجت صفار حیدری (1402)
طبیعت گرایی علم ی و داللت های تربیتی آن فاطمه اکبری ارچی، رمضان مهدوی آزادبنی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی رابطۀ بین مهارتهای تفکر انتقادی با خالقیت دانشجویان دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه مازندران، واحد بابلسر زینب دادرس کوچکده، محسن حاجی تبار فیروزجایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی تطبیقی نظریه اخلاقی راسل و نیچه منا رمضان نژاد، مهدی خبازی کناری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی تطبیقی معنویت دینی و غیردینی و دلالت های آن در تعلیم و تربیت آزاده مختاری سنگدهی، مهدی خبازی کناری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی تفکر انتقادی در تعالیم اسلامی و کاربرد آن در روش تدریس فعال فرزانه مهدوی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
تبیین مفهوم آزادی در اندیشه آیزایا برلین و موارد کاربرد آن در آموزش و پرورش ایران مریم عباسی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، حجت صفار حیدری (1402)
بررسی رابطه کیفیت آموزش مجاز با مؤلفه های اخالق حرفهای معلّمان شهر بابل محدثه صاحبی بهنمیری، میمنت عابدینی بلترک، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1402)
بررسی دیدگاه آموزگاران ابتدایی شهر دیلمان درباره فواید و مضرات آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا محمود محمدی لیه، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، مهدی خبازی کناری (1401)
بررسی مصادیق تربیت اقتصادی و اصول و روش های آن در اسلام مائده وهاب زاده گردرودباری، زینب کرمخانی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1401)
بررسی نقش تربیت اخلاقی در شکل گیری هویت دینی با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی مطهره اسمعیل زاده آرائی، حجت صفار حیدری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1401)
بررسی رابطه بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش کارکنان آموزش و پرورش منیژه نجفی قادی، میمنت عابدینی بلترک، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1397)
شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای تدریس از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران عزیزه محمدی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1394)
تاملی در معنای آرامش از منظر قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن سیده طاهره مشعل چی، زینب السادات حسینی، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1394)
بررسی رابطه انس با قرآن و بهداشت روانی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران فریده نصر الله پور حیدری، حکیمه السادات شریف زاده خاوری، محسن نورائی (1394)

علایق پژوهشی

  • تعلیم و تربیت اسلامی ، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ،سیر آرای تربیتی
بیشتر

دانشجویان

  • آزاده مختاری سنگدهی
    نام: آزاده مختاری سنگدهی
    مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
    رشته: علوم تربیتی
    پایان نامه: بررسی تطبیقی معنویت دینی و غیردینی و دلالت های آن در تعلیم و تربیت
بیشتر