29 اسفند 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: کاهش نویز سیگنال گفتار بر مبنای بازنمایی تنک
 • فوق لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: تفکیک کور منابع توسط الگوریتم های تکاملی و مبتنی بر جمعیت
 • لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و ساخت گیرنده - فرستنده مادون قرمز با استفاده از میکروکنترلر AVR
بیشتر

علایق پژوهشی

 • پردازش سیگنال گفتار (بهسازی، بازشناسی)
 • شناسایی الگو و طبقه بندی سیگنال
 • پردازش تصویر
 • رایانش تکاملی و محاسبات نرم
 • تفکیک کور منابع
 • پردازش سیگنال پزشکی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • منطق فازی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Nafiseh Esfandian, Fatemeh Jahani Bahnamiri, Samira Mavaddati (2022) Voice Activity Detection using Clustering-based Method in SpectroTemporal Features Space Journal of artificial intelligence and data mining: 10; 401-409
2
Samira Mavaddati, Sina Mavaddati (2021) Rice Classification with Fractal-based Features based on Sparse Structured Principal Component Analysis and Gaussian Mixture Model Journal of artificial intelligence and data mining: 235-244; 2
3
4
5
6
سمیرا مودتی، سید محمد احدی (1399) بهسازی گفتار به کمک یادگیری واژه نامه مبتنی بر داده پردازش علائم و داده ها: 17; 99-116
7
رضا مظفری، سمیرا مودتی (1399) ارائه روش جدید حذف نویز تصویر براساس یادگیری واژه نامه ناهمدوس و تکنیک تطبیق فضا پردازش علائم و داده ها: 16; 73-92
8
سمیرا مودتی، سینا مودتی (1399) دسته بندی و تعیین اصالت ارقام برنج به کمک الگوریتم فاکتورگیری ماتریس غیر منفی تنک مهندسی برق و الکترونیک ایران: 17; 11-21
9
Samira Mavaddati (2020) A Novel Singing Voice Separation Method Based on a Learnable Decomposition Technique Circuits, Systems, and Signal Processing: 40; 1-30
10
Samira Mavaddati (2019) Sparse Structured Principal Component Analysis and Model Learning for Classification and Quality Detection of Rice Grains Journal of artificial intelligence and data mining: 8; 1-16
11
Samira Mavaddati (2019) Blind Voice Separation Based on Empirical Mode Decomposition and Grey Wolf Optimizer Algorithm iranian journal of electrical and electronic engineering: 15; 330-342
12
Samira Mavaddati (2019) A Novel Singing Voice Separation Method Based on Sparse Non-Negative Matrix Factorization and Low-Rank Modeling iranian journal of electrical and electronic engineering: 15; 161-171
13
Samira Mavaddati (2019) A Novel Face Detection Method Based on Over-complete Incoherent Dictionary Learning journal of ai and data mining: 6; 1-17
14
Samira Mavaddati (2018) Rice Classification and Quality Detection Based on Sparse Coding Technique International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 1910-1917
15
Samira Mavaddati (2018) Voice-based Age and Gender Recognition Based on Learning Generative Sparse Models International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 1529-1535
16
Samira Mavaddati, Mohammad Ahadi, Sanaz Seyedin (2017) Speech enhancement using sparse dictionary learning in wavelet packet transform domain COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE: 44; 22-47
17
Samira Mavaddati, Mohammad Ahadi, Sanaz Seyedin (2015) A Novel Speech Enhancement Method by Learnable Sparse and Low-rank Decomposition and Domain Adaptation SPEECH COMMUNICATION: 76; 42-60
18
Samira Mavaddati, Mohammad Ahadi, Sanaz Seyedin (2015) Modified coherence-based dictionary learning method for speech enhancement IET Signal Processing: 9; 537-545
مقاله ارائه‌شده
1
پویا رنجبر، حمید کوهی، سمیرا مودتی (1398) ارائه یک روش کارا به منظور شناسایی چهره مبتنی بر تکنیک های یادگیری عمیق سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی، ایران¡ اهواز
2
فاطمه جهانی بهنمیری، نفیسه اسفندیان، سمیرا مودتی (1397) تشخیص نواحی فعال سیگنال گفتار با استفاده از روش استخراج ویژگی مبتنی بر خوشه بندی در فضای طیفی- زمانی دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ بابلسر-هتل میزبان
3
Samira Mavaddati (2018) A Novel Voice-based Age and Gender Recognition System Using Sparse Modeling in Wavelet Packet Transform Domain International Congress of Sciences and Innovative Technologies, Iran, Babol
4
سمیرا مودتی (1396) ارائه یک الگوریتم جدید جهت حذف نویز تصویر براساس یادگیری واژه نامه ناهمدوس سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هموشمند ایران، ایران¡ شاهرود
5
محمد بشارتلو، سمیرا مودتی (1396) ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی و درخت تصمیم دومین کنفرانس ملی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
سمیرا مودتی (1401) آشنایی با الگوریتم های بهینه سازی دانشکده فنی دانشگاه مازندران
2
سمیرا مودتی (1400) آشنایی با ساختارهای درونی گیت ها و ماژول های منطقی دانشکده فنی دانشگاه مازندران
3
سمیرا مودتی (1400) بکارگیری تکنیک های پردازش سیگنال دیجیتال در صنعت دانشکده فنی دانشگاه مازندران
4
سمیرا مودتی (1400) بررسی روش های پنهان نگاری در مخابرات داده دانشکده فنی دانشگاه مازندران
5
سمیرا مودتی (1399) بررسی روش تقریب بهینه در طراحی فیلتر دانشکده فنی دانشگاه مازندران
6
سمیرا مودتی (1399) کاربرد پردازش سیگنال در پزشکی دانشکده فنی دانشگاه مازندران
7
سمیرا مودتی (1399) بررسی روش های رمزنگاری در ارسال داده دانشکده فنی دانشگاه مازندران
8
سمیرا مودتی (1397) بررسی انواع روش های کدینگ در مدولاسیون دیجیتال دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
9
سمیرا مودتی (1397) نحوه تنظیم بهینه پارامترها در طراحی ساختارهای مختلف فیلتر دیجیتال دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
10
سمیرا مودتی (1396) بررسی الگوریتم های بهینه سازی Non-Deterministic دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
11
سمیرا مودتی (1396) نحوه جداسازی داده در کانال انتقال براساس آمارگان دانشکده فنی و مهندسی