20 بهمن 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی الگوریتم های بهینه سازی Non-Deterministic
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
الگوریتم های بهینه سازی، الگوریتم های غیرقطعی، فراابتکاری
پژوهشگران سمیرا مودتی (نفر اول)

چکیده

روش ها و الگوریتم های بهینه سازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق و الگوریتم های تقریبی دسته بندی می شوند. الگوریتم های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق می باشند اما در مسائل بهینه سازی پیچیده که تابع مورد ارزابی سخت می باشد، کارا نخواهند بود. همچنین زمان اجرای این مسائل متناسب با ابعاد مسائل افزایش می یابد. الگوریتم های فراابتکاری با ماهیت تصادفی قادر هستند که جواب های مناسب و نزدیک به بهینه را در زمان کوتاه بدست آورند. در ارائه انجام شده، چند دسته از روش های بهینه سازی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تنظیم پارامترهای آن بررسی می گردد.