20 بهمن 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک روش کارا به منظور شناسایی چهره مبتنی بر تکنیک های یادگیری عمیق
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شناسایی چهره، یادگیری عمیق، شبکه عصبی، استخراج ویژگی
پژوهشگران پویا رنجبر (نفر اول) ، حمید کوهی (نفر دوم) ، سمیرا مودتی (نفر سوم)

چکیده

شناسایی چهره، نوعی بیومتریک براساس اطلاعات مشخصه چهره انسان است. تشخیص چهره، ارزش نرم افزاری زیادی در امنیت اطلاعات کامپیوتر، درمان پزشکی، نظارت امنیتی، تعامل کامپیوتر و مالی است. استخراج ویژگی، کلید تکنولوژی تشخیص چهره است و به انتخاب و تشخیص الگوریتم تشخیص چهره مربوط میشود. شبکههای عصبی درهم پیجش یکی از اساسیترین ساختارهای شبکه در تکنولوژی یادگیری عمیق است و موفقیت بزرگی در زمینه پردازش تصویر و شناخت بدست آورده است. هدف اصلی در این مقاله، استفاده از شبکه عصبی عمیق برای شناسایی چهره افراد می باشد. این هدف بر این مبنا است که پس از بررسی روشهای موجود برای شناسایی چهره، یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی عمیق پیشنهاد گردد. پس از بررسی دقیق این روش، کارایی آن در شناسایی چهره مورد ارزیابی قرار گرفته است. شبیه سازی و مقایسه نتایج در این پژوهش با استفاده از زبان برنامهنویسی پایتون و از بستر ژوپیتر برای برنامه نویسی صورت گرفته است. به منظور که شامل 1323 عکس از 5749 فرد می باشد که تمامی تصاویر از اینترنت جمع آوری شدهاند. هر چهره LFW ارزیابی عملکرد از پایگاه داده با نام شخص تصویر شده برچسب خورده است. مجموعه اعتبارسنجی شامل حدود 20000 تصویر است و ارزیابی هر 5 دوره انجام میشود.الگوریتم پیشنهادی به عملکرد 0,9965 دست یافته است.