20 بهمن 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روش تقریب بهینه در طراحی فیلتر
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
روش تقریب بهینه ، طراحی فیلتر
پژوهشگران سمیرا مودتی (سخنران)

چکیده

بررسی روش تقریب بهینه در طراحی فیلتر