20 بهمن 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری تکنیک های پردازش سیگنال دیجیتال در صنعت
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
تکنیک های پردازش، سیگنال دیجیتال، پردازش سیگنال
پژوهشگران سمیرا مودتی (سخنران)

چکیده

بکارگیری تکنیک های پردازش سیگنال دیجیتال در صنعت