20 بهمن 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
نحوه جداسازی داده در کانال انتقال براساس آمارگان
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
جداسازی داده، انتقال داده، کانال انتقال، آمارگان
پژوهشگران سمیرا مودتی (نفر اول)

چکیده

نحوه جداسازی داده های ارسالی در کانال انتقال داده، یکی از چالش های مهم در حوزه پردازش سیگنال می باشد. این روال تفکیک به کمک الگوریتم های مختلفی صورت می گیرد. یکی از روش های بکارگرفته شده در این حوزه استفاده از الگوریتم های بهینه سازی می باشد. تابع هزینه در این الگوریتم ها برمبنای آمارگان سیگنال می باشد. در ارائه انجام شده، آشنایی با روش های تفکیک این حوزه، الگوریتم های بهینه سازی و ویژگی های مبتنی بر امارگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.