20 بهمن 1401
سميرا مودتي

سمیرا مودتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 011-35305126
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روش های رمزنگاری در ارسال داده
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
روش های رمزنگاری، ارسال داده
پژوهشگران سمیرا مودتی (سخنران)

چکیده

بررسی روش های رمزنگاری در ارسال داده