1403/05/03
محمدمهدی زارعی

محمدمهدی زارعی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 09155255204

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی مهرداد سعیدی، سعید ابراهیمی، محمدمهدی زارعی (1402)
بررسی فقهی وضعیت نسب در فرزند طبیعی فاطمه ناصری، محمدمهدی زارعی (1402)
بررسی فقهی شرط عجز از تفصّی در تحقق اکراه با تکیه بر نظر شیخ انصاری محمدمهدی زارعی، فرشید رجبی، عارف بشیری (1400)
همگرایی مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی رامین فغانی، محمدمهدی زارعی، سعید ابراهیمی (1400)
تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت علی اکبر ایزدی فرد، محمدمهدی زارعی، حسین شکریان (1400)
نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی رامین فغانی، محمدمهدی زارعی، سعید ابراهیمی، علی اکبر ایزدی فرد (1399)
تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف» صالح منتظری، محمدمهدی زارعی، محمد محسنی دهکلانی (1395)
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی علی اکبر ایزدی فرد، رزاق ادبی فیروزجایی، احمد مرتاضی، محمدمهدی زارعی (1395)
جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده محمدمهدی زارعی، عبد الکریم عبد الهی (1387)
مقاله ارائه شده
مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری محمدمهدی زارعی، فریبا طائی (1400)
بررسی اشتغال زنان در قوانین ایران و فقه امامیه محمدمهدی زارعی، ریحانه یزدان دوست (1400)
مفهوم شناسی قضات جور در فقه و حقوق موضوعه محمدمهدی زارعی، سهیلا جعفر پور (1400)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
کارآمدی الگوی دینی و بهره گیری از شاخص های فرازمانی انسان جهت تحقق سبک زندگی اسلامی محمدمهدی زارعی، محمد شریفی، عباس بخشنده بالی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1402)
پایان نامه
بررسی فقهی مسئولیت حکومت و جامعه اسلامی در برابر کودکان نامشروع و بی سرپرست مصطفی یازرلو، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1400)
بررسی سفر و وطن از دیدگاه فقه فریقین هادی یوسفی رمی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1397)
بررسی تطبیقی مهریه و نفقه در فقه امامیه و شافعیه حدیثه نجفی ایوکی، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1397)
بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال احمد قاسمی گودرزی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1396)
بررسی فقهی_ حقوقی قاعده نفی عسر و حرج در حقوق خانواده خاطره مازندرانی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1396)
بررسی تطبیقی زنا از مباحث شرح لمعه، جواهر الکلام، ریاض المسائل و تحریر الاحکام عبد الرزاق نریمانی، علی اکبر جهانی، محمدمهدی زارعی (1396)
بررسی فقهی مضاربه از نگاه جامع المقاصد، شرح لمعه ، جواهر الکلام محمد عبدالله زاده چاری، محمدمهدی زارعی، علی اکبر جهانی (1395)