1403/04/03
سید مهدی متولیان

سید مهدی متولیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 011-35302625

تحصیلات

  • دکترای تخصصی دکترای علوم اجتماعی (خانواده) ، پوترا ، مالزی (1387 - 1392)
    عنوان رساله: رابطه بین شخصیت، نگرش جنسیتی، حمایت اجتماعی با همسر آزاری در بین زنان تهرانی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Development and Validation of the Acculturative Stress among Iranian Diaspora Scale Farimah Dokoushkani, Rumaya Johari, Abbas Abdollahi, Seyed Mehdi Motevaliyan, Randle A. Villanueva, Zhuo Jab Chen (2019)
بررسی میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران و رابطه آن با ابعاد شخصیتی سید مهدی متولیان، فریماه دوکوشکانی، سلیمان یحیی زاده جلودار (1398)
Associations of Personality Traits and Childhood Insult Experience with Perceived Husbands’ Psychological Aggression among Iranian Women Seyed Mehdi Motevaliyan, Siti Nor Yaacob, Rumaya Johari, Mariani Mansor, Farimah Dokoushkani, P.J. Watson (2016)
Associations between Dwelling Type, Environmental Aspects of Housing Welfare, and Residents’ Sense of Insecurity in Bandar-Abbas, Iran Behrang Moradi, Farimah Dokoushkani, Asbah Razali, Seyed Mehdi Motevaliyan, Bahare Fallahi (2015)
Individual action and social interaction in the built environment: an analytical view Behrang Moradi, Mohd. Hamdan Ahmad, Farimah Dokoushkani, Seyed Mehdi Motevaliyan, Asbah Razali, Bahare Fallahi (2015)
Personality Traits and Severity of Wife Abuse among Iranian Women Seyed Mehdi Motevaliyan, Siti Nor Yaacob, Rumaya Johari, Mariani Mansor, Mahmood Baratvand (2014)
Effect of Psychological Hardiness Training on Mental Health of Students Jahangir Kalantar, Leyla Khedri, Ali Nikbakht, Seyed Mehdi Motevaliyan (2013)
مقاله ارائه شده
Environmental Factors and Social Interaction among Individuals in the Built Environments Behrang Moradi, Farimah Dokoushkani, Seyed Mehdi Motevaliyan (2022)
Which Environmental Psychological Factors are Effective in Creating Social Interaction? Behrang Moradi, Farimah Dokoushkani, Seyed Mehdi Motevaliyan (2022)
نقش تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی دختران دانش آموز سید مهدی متولیان، سلیمان یحیی زاده جلودار (1398)
دین، قرآن و خدا در باور دانشجویان پسر و دختر و رابطه آن با برونگرایی سید مهدی متولیان، سید مهدی حسینی شیروانی (1398)
رابطه دیندار بودن دختران و دینداری والدین آنان سید مهدی متولیان، سلیمان یحیی زاده جلودار (1397)
نقش والدین در آموزش فرزندان در خانواده سید مهدی متولیان، سلیمان یحیی زاده جلودار (1397)
تاثیر توصیه های دینی بر کاهش میزان خشونت علیه زنان سید مهدی حسینی شیروانی، سید مهدی متولیان، سیتی نور یعقوب (1396)
نقش دوستان و خانواده زن در کاهش خشونت روانی شوهر بر علیه همسر سید مهدی متولیان، فریماه دوکوشکانی (1394)
رابطه میزان برون گرایی زن با میزان توهین از سوی شوهر سید مهدی متولیان، شهناز پولادی (1394)
تبیین محدودیت های خانواده در مراقبت از سالمند به روش تحلیل درون مایه ای شهناز پولادی، منیره انوشه، آرمین زارعیان، سید مهدی متولیان (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
همایش زنان، اعتدال و توسعه سید مهدی متولیان (1394)
پایان نامه
تحلیل جامعه شناختی معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان دانشگاه مازندران معصومه احدی، سید مهدی متولیان، محمد اسماعیل ریاحی (1400)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی
عضویت در گروه پژوهشی زنان سید مهدی متولیان (1402)

گالری تصاویر

سید مهدی متولیان عکس2