1403/05/03
یوسف محنت فر

یوسف محنت فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125041

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد انرژی و توسعه اقتصادی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1381 - 1386)
    عنوان رساله: بررسی اثر میزان یارانه بنزین بر متغیر های اقتصاد کلان در ایران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تحلیل اثر شدت و قیمت حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران شهریار زروکی، یوسف محنت فر، فاطمه ملا تبار (1402)
تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بازار ها بر گذار نرخ ارز در رژیم قیمت گذاری واردات لیلا آرغا، یوسف محنت فر، میثم رادپور، حمید کاکایی (1400)
اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و توزیع درامد در ایران یوسف محنت فر، فریبا عثمانی، محمد جواد گرجی پور (1399)
اثرتمرکز صنعتی بر کارایی انرژی در بخش صنعت ایران یونس گلی، لیلی ارغا، یوسف محنت فر (1399)
براورد و پیش بینی تقاضای گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از روش rslp حسن تحصیلی، یوسف محنت فر، محمد جواد گرجی پور (1397)
شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها یوسف محنت فر، کاوه درخشانی درابی، کاوه پروین (1395)
مقاله ارائه شده
تأثیر آستانه‌ای تجارت خارجی بر شدت انرژی در ایران یوسف محنت فر، مانی مؤتمنی، آوا عباس زاده (1403)
ارتباط تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز در کشورهای اسلامی یوسف محنت فر، سیده سهیلا میری لداری، زهرا فرج زاده (1403)
اثر نو اوری سبز و شدت انرژی مطالعه موردی برای کشور های منتخب سعید راسخی، محمدامین اطهری راد، یوسف محنت فر (1403)
بررسی تطبیقی اثر کسری بودجه بر رشد اقصادی مطالعه موردی کشور ای گروه دی 8 میلاد چشم اقلیده، یوسف محنت فر، مجید آقایی (1399)
بررسی توسعه مالی و جهانی شدن در کشورهای منتخب یوسف محنت فر، مهران منتظری (1397)
برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت ایران یوسف محنت فر، سعید راسخی، یونس عبدی (1396)
اثر متقابل قیمت نفت و رشد اقتصادی یوسف محنت فر، مهدی ازاد (1394)
کار آفرینی ،نوآوری و اقتصاد مقاومتی یوسف محنت فر، سیده ندا رحیمی، عالیه بخشیان (1394)
نقش سیاست های ابلاغی اصل 44 در تحقق اقتصاد مقاومتی یوسف محنت فر، سیده ندا رحیمی (1394)
رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر اقتصـاد مقـاومتی یوسف محنت فر، سیده ندا رحیمی (1394)
بررسی شدت انرژی در اقتصاد ایران یک مطالعه تجربی طی دوره (1368 -1391( یوسف محنت فر، جعفر یوسفی، شعله داور پناه، علیمحمد رشیدیان (1384)
بررسی تابع عرضه پول و نقش پول در اقتصاد اسلامی طی دوره 1363-1392 در اقتصاد ایران یوسف محنت فر، جعفر یوسفی، پرستو خانی، علیمحمد رشیدیان (1384)
کتاب
سخنرانی
کسب عنوان برتر پژوهشی
استاد راهنمای پایان نامه برتر سعید راسخی، یوسف محنت فر (1401)
پایان نامه
آزمون اثر غیرخطی تجارت خارجی بر شدت انرژی در ایران آوا عباس زاده، مانی مؤتمنی، یوسف محنت فر (1402)
توسعه مالی و تاثیر آن بر درآمد سرانه کشور های عضو پیمان شانگهای زهرا موسوی، شهریار زروکی، یوسف محنت فر (1402)
اثر رانت گاز طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب غلام حسین محمد باقری سوینی، سعید راسخی، یوسف محنت فر (1402)
(Energy Intensity And Its Impact on Economic Growth in Iraq). Hayder Mohammed Younus, Saeed Karimi Petanlar, Uosef Mehnatfar (2022)
تاثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در منتخب اوپک رضا طاهریان، شهریار زروکی، یوسف محنت فر (1400)
تحلیل اثر قیمت نفت و مصرف حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران فاطمه ملا تبار، یوسف محنت فر، شهریار زروکی (1400)
تاثیر توسعه نهادیبر پیچیدگی اقتصادی کشور های تولید کننده نفت موسی اقاجانی حاجی، سعید راسخی، یوسف محنت فر (1400)
کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو گروه D8 میلاد چشم اغلیده، مجید آقایی، یوسف محنت فر (1400)
تاثیر سه گانه جهانی شدن بر یارانه انرژی در کشور های منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پیشرو اسمائیل پور، یوسف محنت فر، احمد جعفری صمیمی (1399)
مقاسه اثر شدت انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کشور های عضو گروه D8 مژگان آذری، زهرا میلا علمی، یوسف محنت فر (1398)
ارزیابی اقتصادی انرژی خورشیدی ارزو موسوی، یوسف محنت فر، علیرضا پور فرج (1397)
اثر شدت انرژی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در استانهای ایران معین نقشبندی، سعید راسخی، یوسف محنت فر (1397)
اثر صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های برنامه چش انداز 1401 فاطمه قنبر پور، سعید راسخی، یوسف محنت فر (1397)
تاثیر شدت انرژی و کارایی محیط زیست در کشور های منتخب محدثه احمدی، شهریار زروکی، یوسف محنت فر (1396)
قیمت گذاری رمزی برق در بخش صنعت ایران یونس عبدی، سعید راسخی، یوسف محنت فر (1396)
تاثیر یارانه های حامل های لنرژی بر کسری بودجه دولت حمید رضا رضویان، زهرا میلا علمی، یوسف محنت فر (1396)
عوامل موثر بر منابع بیمه آسیا در استان مازندران حامد فیروز جایی، سعید راسخی، یوسف محنت فر (1396)
اثر یارانه صادراتی بر صادرات غیر نفتی در ایران فاطمه قنبر پور، یوسف محنت فر (1395)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

سوابق اجرایی

  • مدیر امور دانشجویی دانشگاه (1377 - 1385)
  • معاون اداری و مالی دانشگاه مازندران (1391 - 1393)
  • معاون دانشجویی دانشگاه مازندران از شهریور 1389 تا 1392 (1389 - 1392)
بیشتر

گالری تصاویر

کتاب مبانی بودجه و برنامه ریزی مبانی توسعه اقتصادی مبانی توسعه اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی در روسیه از دهه اول 2000 به بعد با تاکید بر سرمایه انسانی اقتصاد در عصر کرونا