1403/04/03
سید قاسم حسنی

سید قاسم حسنی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 43143430

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مطالعه مردم نگارانه احساسات زنان از فرهنگ مصرف تجملاتی (مورد مطالعه: زنان جوان شهر مشهد) سید قاسم حسنی، محمد اسماعیل ریاحی، شهرزاد حسینی قهستانی (1402)
‘I’d rather you worked individually’: An autoethnographic enquiry maryam enferad, Baqer Yaqubi, seyed ghasem hasani (2022)
جامعه پذیری فرهنگی و هویت قومی پایدار (مورد مطالعه: گروه های قومی اسفراین) سید قاسم حسنی، رحمت اله معمار، کبری حسن زاده (1401)
تحلیل بازنمایی فرهنگ جنسیتی در رمان های نویسندگان زن ایران طی سه دهه غزل کریمی سنگدهی، رضا ستاری، سید قاسم حسنی (1400)
مقاله ارائه شده
بررسی تطبیقی مبانی سبک زندگی قرآنی و اومانیستی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی محمد شریفی، سید قاسم حسنی، لیلا رمضان نیاسماکوش (1399)
using group in EFL classrooms: an autoethnographic study رقیه منفرد، باقر یعقوبی، سید قاسم حسنی (1398)
کتاب
مردم‌شناسی محیط‌زیست سید قاسم حسنی (1402)
کتاب قدرت فرهنگ سید قاسم حسنی (1396)
فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی سید قاسم حسنی (1396)
تالیف فصلی از کتاب سید قاسم حسنی، محمود شارع پور (1396)
دانشگاه در بستر محلی سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، نادر رازقی، جبار رحمانی (1396)
انسان شناسی قومیت سید قاسم حسنی (1395)
مبانی انسان شناسی سید قاسم حسنی (1395)
مردم نگاری سید قاسم حسنی (1393)
برگزاری همایش
دبیر علمی همایش زیست بوم غلامرضا پیروز، سید قاسم حسنی (1398)
عضویت در کمیته علمی همایش زیست بوم سید قاسم حسنی، غلامرضا پیروز، وحید حیدر نتاج (1398)
دبیر علمی همایش فرهنگ صلح حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سید قاسم حسنی (1396)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
سخنرانی در کارگاه سید قاسم حسنی (1397)
کرسی نظریه‌پردازی
نقد آیین برف چال در مازندران فتانه محمودی، مصطفی رستمی، رضا ستاری، سید قاسم حسنی (1402)
کسب عنوان برتر پژوهشی
فعالیت های علمی اجرایی
دبیری همایش علمی محمد اسماعیل ریاحی، سید قاسم حسنی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1400)
تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران سید قاسم حسنی، محمود شارع پور، حسین حسن پورآلاشتی، وحید حیدر نتاج، مهدی رمضان زاده لسبویی، رضا شجری قاسم خیلی (1398)
پایان نامه

سوابق اجرایی

  • مسئول دفتر انجمن انسان شناسی ایران در دانشگاه مازندران (1396 - ادامه دارد)
بیشتر