10 فروردین 1402
اسماعيل هادي تبار

اسماعیل هادی تبار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق جزا وجرمشناسی
تلفن: 35302129
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشگاه دهلی ، هند (1385 - 1388)
    عنوان رساله: • عوامل کاهش تورم جمعیت کیفری در حقوق معاصر ایران - مقایسه تطبیقی ایران و هند
  • فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1374 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی قاعده تکرارجرم در حقوق موضوعه ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس
  • لیسانس حقوق ، دانشگاه تهران ، ایران (1366 - 1370)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
اسماعیل هادی تبار، سید مسعود حیدری، پژمان پارسا (1401) تئوری مسئولیت نقصان یافته در پرتو مفهوم رشد جزائی مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: هیجدهم; 276-248
2
اسماعیل هادی تبار، سید رضا فقیهی، سیدابراهیم قدسی (1401) مطالعۀ تطبیقی ضوابط احاله در نظامهای کیفری ایران و فرانسه مطالعات حقوق تطبیقی: 2; 715-736
3
سید رضا فقیهی، اسماعیل هادی تبار، سیدابراهیم قدسی (1401) تحلیل انتقادی ضوابط احاله دادرسی در نظام کیفری ایران؛ از بیان چالش ها تا خوانشی جدید جهت حل مسأله پژوهشهای حقوقی: 3; 1-19
4
سید علی میر رجبی، اسماعیل هادی تبار، سیدابراهیم قدسی (1401) چالش های پیشگیری وضعی از فساد قضایی با تمرکز بر شفافیت و نظارت مطالعات پیشگیری از جرم: 62; 2747
5
امین رادمان، سیدابراهیم قدسی، اسماعیل هادی تبار (1400) کارکرد رسانه های آزاد در کنترل جرم اختلاس؛ از کنش های پیشگیرانه تا مخاطرات فراروی رسانه و فرهنگ: اول; 77-104
6
صالح غفاری چراتی، اسماعیل هادی تبار، سیدابراهیم قدسی (1400) هرزه نگاری رایانه ای در مفهوم بیماری (انحراف) معیار ها و دلایل حقوق پزشکی: 15; 105-122
7
fatemeh azadian, Esmaeel Haditabar, mehdi esmaeely (2020) CRITICIZING AND INVESTIGATING NGOS IN IRANIAN CRIMINAL LAw Revista Humanidades e Inovação: 7; 624-634
8
saleh ghafari charati, Esmaeel Haditabar, Seyyed Ebrahim Ghodsi (2020) Examining pornography in cyberspace from the perspective of ethics, spirituality and medicine health, spirituality and medical ethics: 7; 33-42
9
میلاد طاهریان، اسماعیل هادی تبار (1399) جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار پژوهشنامه حقوق کیفری: سال 11 شماره 1; 153-176
10
اسماعیل هادی تبار، عیسی ولی زاده (1399) چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک آموزه های حقوق کیفری: 19; 305-338
11
سپیده هادی نژاد زرین آبادی، مهدی اسماعیلی، حسن حاجی تبار فیروزجایی، اسماعیل هادی تبار (1398) الغاگرایی کیفری و تاثیر آن بر عدالت به عنوان یک مولفه ی اخلاقی اخلاق در علوم وفناوری: 14; 19-24
12
میلاد طاهریان، اسماعیل هادی تبار (1398) گذار از جرمشناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار سیاست جهانی: 1آموزه های حقوق کیفری; 257-288
13
مازیار خادمی، اسماعیل هادی تبار (1398) حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان تعالی حقوق: 2; 107-142
14
اسماعیل هادی تبار، بهروز کم (1398) الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری نوین ایران فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی: دوره 24 شماره 85; 121-144
15
اسماعیل هادی تبار، مریم مهری متانکلایی (1398) تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم انگاری سقط جنین مجله حقوقی دادگستری: 83; 211-234
16
صالح غفاری چراتی، اسماعیل هادی تبار، سیدابراهیم قدسی (1397) هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری مطالعات حقوق بشر اسلامی: 2; 95-126
17
صالح غفاری چراتی، اسماعیل هادی تبار، سیدابراهیم قدسی (1397) تحلیل ارکان مادی و معنوی هرزه نگاری رایانه ای در نظام حقوقی ایران فصلنامه قضاوت: 96; 49-75
18
اسماعیل هادی تبار، سارا رضایی، محمد حسین مالدار (1397) امکان سنجی اجرای مجازات حد قطع عضو در راستای اهدای عضو مطالعات حقوقی: 23; 151-163
19
کیو مرث کلانتری، فاطمه نوزی، اسماعیل هادی تبار (1396) رویکرد جرم شناسی انتقادی به سیاست های کنترل جرائم غیرعمدی فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی: 12; 133-157
20
Esmaeel Haditabar, BEHROUZ KEM (2017) MODEL OF THE FAIR TRIAL OF CHILDEREN ANDADOLESCENTS IN IRANS CRIMINLAL LAW WITH A VIEW TO THE COMMEN LAW survey of malaysian law: 14; 168-173
21
Esmaeel Haditabar, Fakhredin Asghari Aghmashhadi, Yaser Abdi (2016) CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CRIMINAL & HUMANITARIAN LAW (A COMPARATIVE STUDY) the international journal of humanities: 23; 39-51
22
اسماعیل هادی تبار، رضا هادی زاده (1395) در آمدی بر جرم شناسی انتقادی نژادی مطالعات پیشگیری از جرم: 38; 123-145
23
مریم مهری متانکلایی، اسماعیل هادی تبار (1394) پیشگیری ازافزایش جرایم اقتصادی ازطریق شفاف سازی هزینه های تبلیغات انتخاباتی کارآگاه: 32; 37-51
24
اسماعیل هادی تبار (1393) جرم زدایی از جرایم ولگردی وتکدی گری 1398/04/18 1:34:6 ق.ظ آموزه های حقوق کیفری: 7; 127-146
25
عباس سلمان پور، اسماعیل هادی تبار (1393) سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا سیاست جهانی: 1; 269-300
26
Esmaeel Haditabar (2012) HUMAN RIGHTS AND FEMALE IMPRISONMENT US-China Law Review: 9; 256-263
مقاله ارائه‌شده
1
اسماعیل هادی تبار، رحمت اله رضایی (1393) چالشهای فراروی سیاست جنایی ایران درمیانجی گری کیفری ازجرایم آپارتمانی کنگره ملی پژوهش های علوم انسانی اسلامی، ایران¡ گرگان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
بهروز کم، اسماعیل هادی تبار، کیو مرث کلانتری (1397) الگوهای حاکم بر دادگاههای اطفال در حقوق کیفری
2
مریم مهری متانکلایی، اسماعیل هادی تبار، سیدابراهیم قدسی (1396) مبانی فلسفی جرم انگاری سقط جنین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • عضو گروه ستادی همکاری علمی و روابط بین الملل دانشگاه مازندران (1381 - 1399)
  • وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مازندران (1375 - اکنون)
  • مدیر دفتر ومشاور حقوقی دانشگاه (1371 - اکنون)
بیشتر