1403/05/04
قاسم لرستانی

قاسم لرستانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135344161

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (1375 - 1378)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی (1386 - 1391)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
طبقه بندی مخاطرات رودخانه های شهری (مطالعه موردی، استان مازندران: شهر نوشهر) رضا اسماعیلی، محسن رفیعی، قاسم لرستانی، کیا بزرگمهر (1397)
اثرات احداث سد بر ویژگی های پیچان رودی قسمت های میانی گرگان رود رضا اسماعیلی، قاسم لرستانی، غفور بازیار (1396)
تخمین دبی لبالبی بر اساس ویژگی های کانال رود در حوضه گرمابدشت، استان گلستان رضا اسماعیلی، قاسم لرستانی، فاطمه رحیمی نژاد (1395)
بررسی تغییرات جانبی آبراه و بستر بابلرود در بازه شهر بابل همت اله رورده، قاسم لرستانی، معصومه چراغی (1395)
مقاله ارائه شده
تحلیل هیدروژئومورفیک سیلابهای شهر نوشهر در استان مازندران رضا اسماعیلی، محسن رفیعی، قاسم لرستانی (1396)
پیش بینی موقعیت آینده خط ساحلی به روش نقطه پایانی (حد فاصل بابلرود تا تالار) قاسم لرستانی، محمد رضا یوسفی روشن، ساره ولیخانی (1396)
بررسی و تحلیل آماری ریپل مارک های ساحلی(منطقه مورد مطالعه: ساحل بابلسر) قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی، اسفندیار غریبی (1396)
بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی محدوده بابل - بابلسر محمد رضا یوسفی روشن، قاسم لرستانی (1394)
پایان نامه
پهنه بندی و مدل سازی خطر وقوع زمین لغزش در عراق (مورد مطالعه استان اربیل) حسین علی خزعل المصلحی، قاسم لرستانی، جلال سمیعا (1402)
تحلیل مخاطرات ژئومورفیک رودخانه هراز در محدوده شهر آمل نیوشا نوری زاده، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1402)
پهنه بندی مناطق حساس زمین لغزش محور ساری کیاسر شهربانو جهانیان بهنمیری، رضا اسماعیلی، قاسم لرستانی (1402)
ارزیابی کمی ژئودایورسیتی در حوضه آبریز گرمابرود، استان مازندران سمانه سلطانزاده، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1402)
ارزیابی حساسیت ژئودایورسیتی در حوضه آبریز بابل رود پرستو خوشخو حمزه کلائی، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1400)
برآورد رواناب سطحی درون شهری مطالعه موردی شهر کوهی خیل محمد طاهر یزدانی آزادبنی، عیسی جوکار سرهنگی، قاسم لرستانی (1400)
ارزیابی ژئودایورسیتی در گستره ایران آرمینا عرفانیان دادرس جوانمرد، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1400)
تحلیل پویایی مورفولوژیکی رودخانه بابلرود، استان مازندران علی شاکری نسب، قاسم لرستانی، رضا اسماعیلی (1399)